Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.INST9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka stosowana
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie metod matematycznych i technik komputerowych ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących użytkowania zwierząt gospodarskich i gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjących. Studenci zapoznają się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym monitorowaniu systemów biologicznych i procesów produkcyjnych, przetwarzaniu zebranych danych na informacje wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji, kodowaniu i opracowywaniu informacji graficznych, konstruowaniu modeli systemów biologicznych i procesów produkcyjnych oraz ich rozwiązywaniu przy użyciu programowania liniowego i dynamicznego, technik symulacji oraz sztucznych sieci neuronowych. Zaprezentowane zostaną programy komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu stadami bydła mlecznego i mięsnego oraz produkcji mleka i żywca wołowego w warunkach ekologicznych, a także w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w stadzie oraz w gospodarowaniu populacjami zwierząt wolno żyjących.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Monitoring użytkowania zwierząt gospodarskich i funkcjonowania populacji zwierząt wolno żyjących oraz wykorzystanie zebranych danych jako informacji w procesach podejmowania decyzji hodowlanych, produkcyjnych i związanych z ochroną gatunków – 2 godz.

2.Wprowadzenie do modelowania matematycznego. Zasady konstruowania modeli – 1 godz.

3.Rodzaje modeli matematycznych: mechanistyczne, empiryczne, deterministyczne, stochastyczne, liniowe, nieliniowe, statyczne, dynamiczne, wieloczynnikowe, wielokryterialne, optymalizacyjne, symulacyjne – 2 godz.

4.Rozwiązywanie modeli – metody optymalizacji: programowanie liniowe i dynamiczne – 2 godz.

5.Rozwiązywanie modeli – metody symulacji – 1 godz.

6.Sztuczne sieci neuronowe - 1 godz.

7.Wykorzystanie modeli matematycznych w praktyce: zarządzanie stadem i procesem produkcyjnym w warunkach ekologicznych, funkcjonowanie systemów biologicznych, gospodarowanie populacjami zwierząt wolno żyjących – 4 godz.

8.Sposoby kodowania informacji graficznych (model wektorowy i rastrowy) oraz możliwości wykorzystania wizualizacji danych w praktyce – 2 godz.

Tematyka ćwiczeń

1.Gromadzenie danych dotyczących użytkowania zwierząt gospodarskich i gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjących w bazach komputerowych (m.in.MsAccess) – 2 godz.

2.Podstawy programowania liniowego i dynamicznego – wykorzystanie standardowego oprogramowania (m.in. program Solver, Optimization Toolbox MATLAB, MLHMP) – 6 godz.

3.Podstawy metody symulacji – wykorzystanie standardowego oprogramowania (m.in. analiza „co-jeśli” - funkcja „Scenariusze” w Excelu, Simulink/MATLAB, SimFlock) – 4 godz.

4.Prezentacja autorskich programów komputerowych służących rozwiązywaniu problemów decyzyjnych związanych z użytkowaniem zwierząt gospodarskich w warunkach ekologicznych (m.in. zarządzanie stadami bydła mlecznego i mięsnego oraz produkcja mleka i żywca wołowego w warunkach ekologicznych, rozwiązywanie problemów zdrowotnych w stadzie) – 6 godz.

5.Prezentacja ekologicznych modeli dynamicznych konstruowanych z wykorzystaniem oprogramowania Stella („układ drapieżnik – ofiara”, „dynamika zmian liczebności (zagęszczenia) w zależności od czynników decyzyjnych”, „wyznaczanie optymalnych strategii gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjących”) – 6 godz.

6.Podstawy pracy w plikami graficznymi z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop – 4 godz.

7.Zaliczenie – 2 godz.

Literatura:

1.Adobe Photoshop CS/CS PL. Oficjalny podręcznik. Adobe 2004.

2.Bellman R.E., Dreyfus S.E. Programowanie dynamiczne (zastosowanie). PWE, Warszawa, 1967.

3.Błaszczuk D. Wstęp do prognozowania i symulacji. PWN, Warszawa, 2006.

4.Kalichman I.L. Algebra liniowa i programowanie. PWN, Warszawa, 1971.

5.Klekowski R., Mienszutkin W.W. Modelowanie matematyczne procesów ekologicznych. PWN, Warszawa, 1996.

6.Lipiec-Zajchowska M. (red.). Wspomaganie procesów decyzyjnych, Tom III. Badania operacyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003.

7.Marszałkowicz T. Metody programowania optymalnego w rolnictwie. PWE, Warszawa, 1986.

8.Tadeusiewicz R. Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.

9.Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna metody konstruowania matematycznych modeli wspomagania decyzji w zarządzaniu stadem zwierząt gospodarskich i gospodarowaniu populacjami zwierząt wolno żyjących

Dobiera odpowiednie techniki programowania matematycznego lub symulacji dla rozwiązania konkretnego problemu decyzyjnego

Zna zasady kodowania i zapisu informacji tekstowych, liczbowych i graficznych

Umiejętności

Konstruuje i rozwiązuje proste modele optymalizacji i symulacji decyzji w zarządzaniu stadem zwierząt gospodarskich i gospodarowaniu populacjami zwierząt wolno żyjących

Stosuje standardowe i specjalistyczne narzędzia komputerowe do rozwiązywania zadań decyzyjnych w zarządzaniu stadem zwierząt gospodarskich i gospodarowaniu populacjami zwierząt wolno żyjących

Konstruuje i obsługuje relacyjne bazy danych z wykorzystaniem programu MapInfo

Wykonuje obróbkę plików graficznych w programie Photoshop i dostosowuje je dla potrzeb techniki GIS i stron internetowych

Potrafi przekształcać grafikę wektorową na rastrową i przygotowuje do wydruku w kompatybilnych programach

Kompetencje społeczne

Posiada świadomość praktycznej użyteczności metod matematycznych w rozwiązywaniu zadań decyzyjnych, ale też konieczności krytycznej oceny uzyskanych w ten sposób rozwiązań

Potrafi pracować w grupie przy realizacji zadań wymagających indywidualnej wiedzy i kreatywności

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie zadania obliczeniowego

zaliczenie projektu

egzamin pisemny

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.