Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.IMMU9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunotoksykologia
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie charakterystyka działania układu immunologicznego, związki chemiczne jako hapteny i modulatory sygnałów pobudzenia, toksyczne oddziaływanie metali na komórki układu odpornościowego, patofizjologiczne skutki działania immunotoksyn na układ odpornościowy, ocena układu odpornościowego u osobników eksponowanych na immunotoksyny, ocena potencjału immunotoksycznego czynników środowiskowych na zwierzętach.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi metodami wykorzystywanymi w immunotoksykologii oraz testami oceniającymi określone składowe układu immunologicznego, a także określającymi stopień narażenia na substancje immunotoksyczne i alergizujące.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Charakterystyka składników układu odpornościowego

2. Rodzaje odpowiedzi immunologicznej

3. Związki chemiczne jako hapteny i modulatory sygnałów pobudzenia oraz ekspresji genów

4. Mechanizmy toksycznego oddziaływania metali na komórki układu immunologicznego

5. Patofizjologiczne skutki działania immunotoksyn na układ odpornościowy (matwica i apoptoza, immunosupresja, immunostymulacja, alergia)

6. Badania potencjału immunotoksycznego czynników środowiskowych na zwierzętach

7. Zastosowanie badań z zakresu toksygenomiki w immunotoksykologii

8. Ocena potencjału alergizującego białek występujących w roślinach zmodyfikowanych genetycznie

9. Pomiar stężenia cytokin jako wskaźnik odpowiedzi alergicznej na substancje chemiczne

10. Ocena układu odpornościowego u osobników eksponowanych na immunotoksyny środowiskowe

Tematyka ćwiczeń

1. Komórki centralnego i obwodowego układu immunologicznego – izolacja leukocytów krwi obwodowej, ocena żywotności i jednolitości uzyskanych leukocytów , odporność wrodzona – ocena aktywności neutrofilów

2. Populacje i subpopulacje limfocytów – testy rozetkowego wykrywania limfocytów T i B

3. Antygeny i przeciwciała – odczyny serologiczne aglutynacji i hemolizy

4. Jakościowa i ilościowa ocena stężenia antygenów na podstawie tworzenia immunoprecypitatów metodą immunodyfuzji radialnej wg Mancini’ego

5. Ilościowa ocena antygenu – immunoelektroforeza rakietowa

Literatura:

Lutz W., Pałczyński C. Immunotoksykologia. Oficyna Wyd. IMP im. prof. J. Nofera. 2005.

Lydyard P.M. i wsp. Immunologia. PWN W-wa. 2001.

Male D. i wsp. Immunologia. Wyd. Elsevier Urban&Partner 2006.

Gołąb J., Jakubisiak M. Immunologia. PWN W-wa 2013.

Kanddefer-Szerszeń M. Ćwiczenia z immunologii. Wyd. Marie Curie-Skłodowskiej. 2006

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o składowych układu odpornościowego, zna rolę układu odpornościowego w przebiegu odpowiedzi immunologicznej, ma ogólną wiedzę o reakcjach obronnych organizmu na działanie czynników środowiskowych i wewnętrznych ustroju, wskazuje zastosowanie badań z zakresu toksygenomiki w immunotoksykologii

Rozróżnia i charakteryzuje patofizjologiczne skutki działania immunotoksyn na układ odpornościowy, potrafi dokonać ogólnej oceny układu odpornościowego u osobników eksponowanych na immunotoksyny oraz oceny potencjału immunotoksycznego czynników środowiskowych na zwierzętach

Umie zastosować odpowiednią reakcję immunologiczną, przy użyciu poznanych metod immunocytochemicznych, do identyfikacji komórek układu odpornościowego i produktów reakcji immunologicznych

Potrafi dobrać i odpowiednią metodę oraz wykonać ilościową i jakościową ocenę stężenia antygenów

Potrafi prawidłowo interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski z przeprowadzanych oznaczeń immunocytochemicznych

Rozumie potrzebę i możliwości uczenia się przez całe życie

Potrafi kierować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role, potrafi odpowiednio określić priorytety i zorganizować czas wykonywanych doświadczeń

Dostrzega możliwość wykorzystania badań z zakresu immunotoksykologii w praktyce hodowlanej oraz posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska, ma świadomość konsultacji pomiędzy nauką a praktyką

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca - test jednokrotnego wyboru

Kryteria oceny:

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.