Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.HODBY.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Typy użytkowe oraz mleczne i mięsne rasy bydła. Czynniki wpływające na wydajność mleczną i rzeźną bydła. Technologie produkcji mleka i żywca wołowego. Praca hodowlana nad bydłem.

Efekty kształcenia: Wykorzystanie znajomości ras bydła i czynników wpływających na wydajność mleczną i rzeźną do poprawy produkcyjności bydła. Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania bydła w kontekście dobrostanu. Umiejętność korzystania z dokumentacji hodowlanej w prowadzeniu pracy hodowlanej i w zarządzaniu stadem bydła.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Semestr IV

1. Pochodzenie bydła, jego udomowienie oraz gospodarcze znaczenie chowu bydła.

2. Typy konstytucyjne i użytkowe bydła.

3. Mleczne i mięsne rasy bydła.

4. Rasy bydła użytkowane w Polsce.

5. Wybrane aspekty żywienia bydła.

6. Mleczne użytkowanie bydła, czynniki wpływające na wydajność mleczną krów.

7. Nowoczesne, kompleksowe technologie produkcji mleka.

8. Odchów cieląt oraz jałówek i buhajków hodowlanych.

9. Mięsne użytkowanie bydła, czynniki wpływające na zdolność opasową i wartość rzeźną bydła.

10. Podstawowe technologie produkcji żywca wołowego.

11. Normy jakościowe dla mleka i wołowiny oraz urzędowe unormowania produkcji mleka i żywca wołowego.

12. Dobrostan i ekologiczne aspekty chowu bydła.

13. Wybrane aspekty rozrodu bydła.

14. Praca hodowlana nad bydłem.

15. Programy hodowlane dla bydła mlecznego i mięsnego w Polsce.

Tematyka ćwiczeń

Semestr IV

1. Ogólny i szczegółowy pokrój bydła.

2. Określanie wieku, masy ciała, pomiary zoometryczne, indeksy pokrojowe.

3. Ocena pokroju, ćwiczenia praktyczne w oborze.

4. Higiena pozyskiwania mleka, sposoby doju ręcznego, systemy doju mechanicznego.

5. Pomieszczenia dla bydła, systemy utrzymania, wymogi sanitarno-zoohigieniczne.

6. Pokaz doju i pomieszczeń dla bydła-ćwiczenia praktyczne.

7. Wskaźniki użytkowości mlecznej krów, ocena przebiegu laktacji.

8. Wskaźniki reprodukcji bydła – ocena reprodukcji stada.

9. Ocena użytkowości mlecznej i mięsnej bydła, dokumentacja hodowlana.

10. Żywienie cieląt i jałowizny – układanie dawek pokarmowych.

11. Żywienie krów mlecznych – układanie dawek pokarmowych.

12. Żywienie bydła opasowego – układanie dawek pokarmowych.

13. Ocena zdolności opasowej i wartości rzeźnej bydła.

14. Warunki wpisu zwierząt ras mlecznych i mięsnych do ksiąg bydła zarodowego.

15. Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu stadem bydła.

Literatura:

1. Litwińczuk Zygmunt, Szulc Tadeusz – „Hodowla i użytkowanie bydła.” Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne2005.

2. Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. – „ Chów i hodowla zwierząt” Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

3. Grodzki Henryk – „ Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich” Warszawa, SGGW 2005.

4. Kaczmarek Antoni – „ Hodowla bydła” Wydawnictwo AR w Poznaniu 2005.

5. Reklewski Zygmunt – „ Chów i hodowla bydła” Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW 1993.

6. Węglarz Andrzej 2003 „ Hodowla bydła” – skrypt do ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie.

7. Grodzki H. 1999 – „ Żywienie i wychów cieląt i jałówek hodowlanych” OWH, Sp-nia Pracy, Warszawa.

8. Nałęcz- Tarwacka T. 1997 – „ Chów bydła w małym gospodarstwie” MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.