Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.EPMW9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie wpływu uwarunkowań technologiczno-ekonomicznych na efektywność produkcji mleka i żywca wołowego oraz teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z możliwościami wspomagania decyzji produkcyjnych przy wykorzystaniu metod modelowania matematycznego. Zaprezentowane zostaną zasady konstruowania matematycznych modeli procesów produkcyjnych wraz z metodami ich rozwiązywania Przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania wyznaczone zostaną optymalne strategie produkcji mleka i żywca wołowego w różnych uwarunkowaniach produkcyjno-ekonomicznych

Pełny opis:

1 Czynniki organizacyjno-ekonomiczne wpływające na opłacalność produkcji mleka 2

2 Czynniki biologiczno-hodowlane wpływające na opłacalność produkcji mleka 2

3 Czynniki organizacyjno-technologiczne i ekonomiczne wpływające na opłacalność produkcji żywca wołowego 2

4 Czynniki biologiczno-hodowlane wpływające na opłacalność produkcji żywca wołowego 2

5 Zastosowanie modelowania matematycznego do wspomagania procesów decyzyjnych w produkcji zwierzęcej – założenia ogólne 3

6 Podstawy matematycznych metod wyznaczania decyzji optymalnych 4

1 Rachunek ekonomiczny w produkcji mleka 2

2 Analiza kosztów produkcji mleka - wykorzystanie programu komputerowego „Koszty produkcji mleka” 4

3 Opracowanie przykładowej analizy opłacalności produkcji mleka 2

4 Matematyczne modelowanie produkcji mleka 2

5 Wspomaganie decyzji w produkcji mleka – optymalizacja strategii zarządzania stadem bydła mlecznego przy wykorzystaniu programów komputerowych 6

6 Rachunek ekonomiczny w produkcji żywca 2

7 Analiza kosztów produkcji żywca 2

8 Opracowanie przykładowej analizy opłacalności produkcji żywca 2

9 Matematyczne modelowanie produkcji żywca 2

10 Wspomaganie decyzji w produkcji żywca – optymalizacja strategii opasu przy wykorzystaniu programów komputerowych 4

11 Zaliczenie – wykonanie analiz wg podanych założeń 2

Literatura:

1 Kennedy J.O.S. 1986. Dynamic programming. Applications to Agriculture and Natural Resources. Elsevier, London-New York.

2 Kristensen A. R. 1993. Markov decision programming techniques applied to the animal replacement problem, Dina KVL, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen.

3 Makulska J. - Modelowanie matematyczne we wspomaganiu procesów decyzyjnych w opasie buhajków. Pr. habilitacyjna. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 427, Rozprawy, z. 311, 2006.

4 Makulska J., Węglarz A.: Opłacalność hodowli bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego na użytkach zielonych. Zesz. Nauk. PTZ nr 55, IX Szkoła Zimowa, 2001, 191-203.

- Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowe z zakresu optymalizacji produkcji mleka i żywca wołowego.

Efekty uczenia się:

Umiejętność poprawy efektywności produkcji mleka i żywca wołowego przy wykorzystaniu metod matematycznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60 %.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy przygotować analizę optymalizacyjną produkcji mleka i żywca wołowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.