Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla bydła mięsnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.CHBM9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla bydła mięsnego
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Rynek wołowiny w Polsce i na świecie. Wybór rasy i metody żywienia w zależności od technologii produkcji. Czynniki wpływające na efektywność produkcyjną i ekonomiczną hodowli bydła mięsnego. Jakość wołowiny i metody jej modyfikacji.

Efekty kształcenia: Wykorzystanie znajomości ras bydła i technologii produkcji do poprawy produkcyjności bydła mięsnego. Umiejętność oceny jakości wołowiny i jej modyfikacji. Umiejętność zarządzania fermą bydła mięsnego.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Rynek wołowiny w Polsce i na świecie

2. Program rozwoju hodowli bydła mięsnego i intensyfikacji produkcji żywca wołowego w Polsce

3. Mięsne rasy bydła i ich przydatność do krzyżowania towarowego

4. Wybór technologii produkcji żywca wołowego

5. Wybrane aspekty żywienia bydła mięsnego w zależności od technologii produkcji

6. Rozród bydła mięsnego

7. Dobrostan bydła mięsnego

8. Czynniki wpływające na efektywność produkcyjną i ekonomiczną hodowli bydła mięsnego

9. Czynniki warunkujące jakość wołowiny

10. Przemysłowe metody oceny jakości tusz i mięsa wołowego

11. Rozbiór tuszy wołowej oraz przydatność poszczególnych wyrębów do produkcji wołowiny kulinarnej

12. Metody modyfikacji wołowiny

13. Zajęcia praktyczne w wybranej fermie bydła mięsnego (3godziny)

Literatura:

Litwińczuk Zygmunt, Szulc. Tadeusz Hodowla i użytkowanie bydła, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2005.

Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. Chów i hodowla zwierząt, Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

Grodzki Henryk Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich Warszawa, SGGW 2005.

Reklewski Zygmunt Chów i hodowla bydła, Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW 1993

Węglarz Andrzej, Joanna Makulska. Szkolenia małopolskich rolników w zakresie nowoczesnego chowu bydła mięsnego oraz trzody chlewnej, bydła mlecznego i owiec. Bydło mięsne, Akademia Rolnicza w Krakowie, Małopolska izba Rolnicza. Małopolska Federacja Hodowców Bydła. Kraków, 2007.

Węglarz Andrzej. Podstawy hodowli i rasy bydła mięsnego. Chów bydła mięsnego szansą na zagospodarowanie naturalnych użytków zielonych i alternatywą dla rolników nieposiadających kwot mlecznych. Świętokrzyska Izba Rolnicza Modliszewice, 2007, 3-40.

Jasiorowski Henyk, Przysucha Tomasz. Poradnik producenta żywca wołowego. FAPA Warszawa, 2005.

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu hodowli bydła mięsnego i produkcji wołowiny.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje i rozpoznaje rasy bydła mięsnego, wybiera metody ich chowu i hodowli oraz technologie służące poprawie efektywności produkcji żywca wołowego.

Wymienia czynniki wpływające na jakości wołowiny oraz zna metody modyfikacji mięsa wołowego

Umiejętności

Posiada umiejętność doboru odpowiedniej rasy mięsnej do różnych systemów produkcji oraz potrafi wybrać optymalną metodę chowu.

Potrafi zarządzać fermą bydła mięsnego.c

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki wiedzy i umiejętności dotyczących chowu i hodowli bydła mięsnego.

Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności związanej z użytkowaniem bydła mięsnego i produkcją wołowiny

Metody i kryteria oceniania:

wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2 - <55%; na ocenę 3 - 55-60%; na ocenę 3,5 - średnio 61-70%; na ocenę 4 - średnio 71-80%; na ocenę 4,5 - średnio 81-90%; na ocenę 5 - średnio >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.