Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alergie i choroby autoimmunizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.ALCA9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alergie i choroby autoimmunizacyjne
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu immunologii na temat alergii, czynników ją powodujących, mechanizmów reakcji alergicznych, immunoterapii, rodzajów nadwrażliwości, GMO jako potencjalnego źródła alergenów, uczulenia na alergeny zwierząt, chorób autoimmunizacyjnych, autotolerancji. Student będzie miał możliwość zaznajomienia się z możliwościami rozpoznawania typów reakcji immunologicznych, rozpoznawania środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka występowania oraz możliwości profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

01. Co to jest alergia, czynniki wpływające na jej wystąpienie

02. Alergeny – podział, budowa

03. Komórki efektorowe w alergii

04. Mechanizmy reakcji alergicznych

05. Przebieg odpowiedzi immunologicznej na alergen

06. Immunoterapia

07. Rodzaje nadwrażliwości – charakterystyka poszczególnych typów

08. GMO jako potencjalne źródło alergenów

09. Charakterystyka wybranych alergii spotykanych u zwierząt gospodarskich

10. Uczulenie na alergeny zwierząt domowych

11. Choroby autoimmunizacyjne – charakterystyka ze względu na umiejscowienie autoantygenu oraz mechanizmu efektorowego

12. Autotolerancja i czynniki powodujące jej zniesienie

13. Terapia chorób autoimmunizacyjnych, przykłady chorób autoimmunizacyjnych u zwierząt

Literatura:

Holgate ST., Church M., Lichtenstein LM. – Alergia. Wyd. Czelej 2003.

Charon K., Świtoński M. Genetyka i genomika zwierząt. PWN W-wa. 2012.

Lydyard P.M. i wsp. Immunologia. PWN W-wa. 2001.

Male D. i wsp. Immunologia. Wyd. Elsevier Urban&Partner 2006.

Gołąb J., Jakubisiak M. Immunologia. PWN W-wa 2013.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o alergii, alergenach i ich związku z wystąpieniem reakcji alergicznej, zna istotę działania komórek układu odpornościowego uczestniczących w mechanizmach reakcji alergicznych, zna rolę układu odpornościowego w przebiegu odpowiedzi immunologicznej na alergen

Posiada wiedzę o chorobach autoimmunizacyjnych, umie je scharakteryzować ze względu na umiejscowienie autoantygenu oraz mechanizmu efektorowego, posiada wiedzę o autotolerancji

i czynnikach powodujących jej zniesienie

Rozumie potrzebę i możliwości uczenia się przez całe życie

Dostrzega możliwość wykorzystania badań z zakresu rozpoznawania i profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych w praktyce hodowlanej oraz ma świadomość konsultacji pomiędzy nauką a praktyką

Metody i kryteria oceniania:

rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku (w formie prezentacji multimedialnej np. ppt).

Kryteria oceny:

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.