Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alergie i choroby autoimmunizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.ALCA9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alergie i choroby autoimmunizacyjne
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 7 sem.elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 7 sem.elektywy
Prewencja 7 sem. elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu immunologii na temat alergii, czynników ją powodujących, mechanizmów reakcji alergicznych, immunoterapii, rodzajów nadwrażliwości, GMO jako potencjalnego źródła alergenów, uczulenia na alergeny zwierząt, chorób autoimmunizacyjnych, autotolerancji. Student będzie miał możliwość zaznajomienia się z możliwościami rozpoznawania typów reakcji immunologicznych, rozpoznawania środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka występowania oraz możliwości profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Co to jest alergia, czynniki wpływające na jej wystąpienie

2. Alergeny – podział, budowa

3. Komórki efektorowe w alergii

4. Mechanizmy reakcji alergicznych

5. Przebieg odpowiedzi immunologicznej na alergen

6. Immunoterapia

7. Rodzaje nadwrażliwości – charakterystyka poszczególnych typów

8. GMO jako potencjalne źródło alergenów

9. Charakterystyka wybranych alergii spotykanych u zwierząt gospodarskich

10. Uczulenie na alergeny zwierząt domowych

11. Choroby autoimmunizacyjne – charakterystyka ze względu na umiejscowienie autoantygenu oraz mechanizmu efektorowego

12. Autotolerancja i czynniki powodujące jej zniesienie

13. Terapia chorób autoimmunizacyjnych, przykłady chorób autoimmunizacyjnych u zwierząt

Literatura:

Holgate ST., Church M., Lichtenstein LM. – Alergia. Wyd. Czelej 2003.

Charon K., Świtoński M. Genetyka i genomika zwierząt. PWN W-wa. 2012.

Lydyard P.M. i wsp. Immunologia. PWN W-wa. 2001.

Male D. i wsp. Immunologia. Wyd. Elsevier Urban&Partner 2006.

Gołąb J., Jakubisiak M. Immunologia. PWN W-wa 2013.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o alergii, alergenach i ich związku z wystąpieniem reakcji alergicznej, zna istotę działania komórek układu odpornościowego uczestniczących w mechanizmach reakcji alergicznych, zna rolę układu odpornościowego w przebiegu odpowiedzi immunologicznej na alergen

Posiada wiedzę o chorobach autoimmunizacyjnych, umie je scharakteryzować ze względu na umiejscowienie autoantygenu oraz mechanizmu efektorowego, posiada wiedzę o autotolerancji

i czynnikach powodujących jej zniesienie

Rozumie potrzebę i możliwości uczenia się przez całe życie

Dostrzega możliwość wykorzystania badań z zakresu rozpoznawania i profilaktyki alergii i chorób autoimmunizacyjnych w praktyce hodowlanej oraz ma świadomość konsultacji pomiędzy nauką a praktyką

Metody i kryteria oceniania:

rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku (w formie prezentacji multimedialnej np. ppt).

Kryteria oceny:

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: Joanna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pokorska
Prowadzący grup: Joanna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.