Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena i wykorzystanie mięsa ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.966XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena i wykorzystanie mięsa ryb
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z oceny jakości ryb surowych, w tym właściwości fizykochemiczne i sensoryczne, patroszenie, filetowanie, porcjowanie i rozdrabnianie mięsa, procesy technologiczne, metody utrwalania surowca rybnego, przygotowanie potraw z ryb.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Aspekty zdrowotne spożywania mięsa ryb

2.Znaczenie przetwórstwa rybnego

3.Gatunki ryb wykorzystywanych w przetwórstwie

4.Charakterystyka chemiczna i anatomiczna ciała ryby

5.Procesy zmieniające technologiczną przydatność mięsa ryb

6.Ocena wartości użytkowej surowca

7.Obróbka surowca

8.Podstawy technologii chłodzenia i mrożenia

9.Podstawy technologii solenia

10.Podstawy technologii marynowania

11.Podstawy technologii wędzenia

12.Podstawy technologii konserw rybnych

13.Metody badania świeżości mięsa ryb

14.Przygotowanie potraw z ryb

Literatura:

1.Sikorski Z.E. 2004. Ryby i bezkręgowce morskie. WNT, Warszawa

2.Sikorski Z. E. 1992. Morskie surowce żywnościowe. WNT, Warszawa

3.Magazyn Przemysłu Rybnego. Dwumiesięcznik, „MPR” Spółka z o.o. w Gdyni

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna metody oceny jakości ryb i podstawowe technologie przetwórstwa surowca rybnego.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 - 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 >90%

Umiejętności: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 - 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 - >90%

Kompetencje społeczne: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 >90%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.