Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.SZJ9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zasady wprowadzania do zakładów przetwórstwa surowców zwierzęcych systemów zarządzania jakością, znaczenie stosowania przez producentów systemów zapewniających prawidłową jakość surowców zwierzęcych w czasie ich przetwórstwa. Przedstawione zostaną systemy pomocne w realizacji programu gwarantowania dobrej jakości produktów zwierzęcych (GMP, QS, normy z serii ISO, TQM i HCCP), dokumentacja systemu zarządzania jakością, metody wprowadzania systemu zarządzania jakością, certyfikacja oraz audit.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Jakość żywności i systemy jej zapewnienia w przetwórstwie żywności. Prawo żywnościowe.

2.Czynniki charakteryzujące jakość w produkcji żywności.

3.Charakterystyka podstawowych systemów zapewniających kształ.owanie prawidłowej jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.

4.Dobra Praktyka Produkcyjna –GMP. System zapewnienia jakości - QS. System zarządzania jakością i jego wymagania wg ISO 9001:2000.

5.Metody wprowadzania systemu zarządzania jakością. Certyfikacja. Audit systemu zarządzania. Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM.

6.Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces.

7.System Analizy Zagrożeń w oparciu o Krytyczne Punkty Kontroli – HACCP.

8.Zasady wprowadzenia do zakładów systemu kontroli HACCP.

9.Etapy żywność. wdrażania systemu HACCP w zakładach produkujących

10.Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Regulacje prawne dotyczące kontroli jakości zdrowotnej żywności.

Ćwiczenia:

1.Praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności – wizyta w zakładzie przetwórczym.

2.Opracowanie prostych procedur i dokumentacji systemu kontroli metodą HACCP dla wybranego zakładu.

Literatura:

Podstawowa:

1. Praca zbiorowa po redakcją Tadeusza Trziszki. Zarządzanie jakością

i bezpieczeństwem żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2009.

2.Praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Świderskiego. „Towaroznawstwo produktów spożywczych”. SGGW, W-wa, 1998.

3.Bank J. „Zarządzanie przez jakość”. Felberg SJA, W-wa, 1999.

Uzupełniająca:

1.Iwasiewicz A. „Zarządzanie jakością”. PWN, Warszawa-Kraków, 1999.

2.Szwoch W. „ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania”. Poradnik Komitetu ISO/TC 176. PKN, W-wa, 2003.

3.Praca zbiorowa pod redakcją Owczarek L. „HACCP i higiena żywności”, Wydawnictwo FORUM sp. z o.o., Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie systemy pozwalające zapewnić prawidłową jakość surowców zwierzęcych w czasie ich przetwórstwa, wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka; rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz zagrożenia na różnych etapach pozyskiwania surowców zwierzęcych i ich przetwarzania.

absolwent potrafi opracować i wdrożyć proste procedury systemu kontroli metodą HACCP dla wybranego zakładu; przygotować dokumentację systemu zarządzania jakością.

Absolwent jest świadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje dotyczące opracowania i wdrażania procedur systemów zarządzania jakością; ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60 %.

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.