Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy ochrony przyrody w Polskich Parkach Narodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.POP9.SL.HBIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy ochrony przyrody w Polskich Parkach Narodowych
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres wykładów obejmie problematykę gospodarowania, sporządzania planów ochrony i ich realizacji w 23 parkach narodowych na terenie Polski. Słuchaczom zaprezentowana będzie historia i uzasadnienie powołania każdego parku, uwarunkowania przyrodnicze. Dla każdego parku:

•przedstawiona będzie charakterystyka ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej ze szczegółowym uwzględnieniem ochrony gatunków flory i fauny oraz zagrożeń przyrody ożywionej i nieożywionej,

•wyróżniona będzie charakterystyczna fauna i flora (gatunki reliktowe i endemity).

W ramach omawianych zagadnień uwzględniona zostanie tematyka dotycząca Sieci Natura 2000 oraz obszarów chronionych o znaczeniu międzynarodowym (rezerwaty biosfery, obiekty dziedzictwa światowego) i ogólnoświatowej klasyfikacji obszarów chronionych.

Literatura:

1. Polskie parki narodowe. praca zbiorowa, Wydawnictwo Dragon - nagrodówka, 2019

2. Agnieszka Bilińska, Włodek Biliński, Polskie Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Wydawnictwo Videograf II, 2006

3. Ewa Symonides, Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

2. Pullin Andrew S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

3. Polskie parki krajobrazowe, praca zbiorowa, Wydawnictwo: Dragon - nagrodówka, 2019

Efekty uczenia się:

Rozróżnia i charakteryzuje specyfikę problemów gospodarowania, sporządzania planów ochrony i ich realizację w parkach narodowych w Polsce;

Charakteryzuje sposoby ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej;

Rozróżnia zagrożenia przyrody ożywionej i nieożywionej;

Wyróżnia gatunki fauny i flory (gatunki reliktowe i endemity);

Opisuje powiązania pomiędzy tematyką parków i zagadnieniami projektu Natura 2000 ;

Ocenia zagrożenia wewnętrzne (gospodarka leśna, kłusownictwo, antropopresja) i zewnętrzne (przemysł i urbanizacja) dla przyrody parków narodowych;

Szacuje presję turystyki (modele oddziaływań człowiek-przyroda);

Jest zdeterminowany w działalności na rzecz obrony i ochrony przyrody ojczystej;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -

60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%,

na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Brak informacji;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hędrzak
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.