Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena i wykorzystanie mięsa ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.OWMR9.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena i wykorzystanie mięsa ryb
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z oceny jakości ryb surowych, w tym właściwości fizykochemiczne i sensoryczne, patroszenie, filetowanie, porcjowanie i rozdrabnianie mięsa, procesy technologiczne, metody utrwalania surowca rybnego, przygotowanie potraw z ryb.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Aspekty zdrowotne spożywania mięsa ryb

2.Znaczenie przetwórstwa rybnego

3.Gatunki ryb wykorzystywanych w przetwórstwie

4.Charakterystyka chemiczna i anatomiczna ciała ryby

5.Procesy zmieniające technologiczną przydatność mięsa ryb

6.Ocena wartości użytkowej surowca

7.Obróbka surowca

8.Podstawy technologii chłodzenia i mrożenia

9.Podstawy technologii solenia

10.Podstawy technologii marynowania

11.Podstawy technologii wędzenia

12.Podstawy technologii konserw rybnych

13.Metody badania świeżości mięsa ryb

Literatura:

Podstawowa:

1.Sikorski Z.E. 2004. Ryby i bezkręgowce morskie. WNT, Warszawa

2.Sikorski Z. E. 1992. Morskie surowce żywnościowe. WNT, Warszawa

Uzupełniająca:

1.Magazyn Przemysłu Rybnego. Dwumiesięcznik, „MPR” Spółka z o.o. w Gdyni.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie metody oceny jakości ryb i podstawowe technologie przetwórstwa surowca rybnego.

Absolwent ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami

etyki w pracy zawodowej i społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100 %.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.