Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nieinwazyjne metody diagnostyczne i komputerowa analiza obrazu w doświadczalnictwie biologicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.NMD9.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nieinwazyjne metody diagnostyczne i komputerowa analiza obrazu w doświadczalnictwie biologicznym
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami diagnostyki – ultrasonografią i laparoskopią, oraz możliwościami ich zastosowania w badaniach biologicznych, szczególnie w zakresie fizjologii, morfologii i funkcji narządów wewnętrznych. Techniki te zyskują coraz większe znaczenie w zastosowaniach „pozamedycznych”, głównie w naukach biologicznych i w ostatnich latach pozwoliły wyjaśnić, lub doprecyzować wiedzę dotyczącą morfologii i funkcji narządów, szczególnie tych, których specyfiką jest duża szybkość zmian (jak np. jajnik). Podczas wykładów studenci zapoznają się z podstawą budowy i działania aparatury diagnostycznej, oraz teorią analizy i interpretacji uzyskanego obrazu. Pierwsze ćwiczenia będą miały charakter pokazowy. W czasie ich trwania przedstawione zostaną wszystkie praktyczne aspekty zabiegów diagnostycznych. Na kolejnych ćwiczeniach każdy z uczestników będzie samodzielnie wykonywał badania diagnostyczne owiec i świń o różnym statusie fizjologicznym.

Pełny opis:

Wykłady:

1 i 2. Budowa i zasada działania skanera USG, rodzaje skanerów i typy obrazowania. (2 godziny)

3 i 4. Rodzaje głowic ultrasonograficznych i ich zastosowanie. (2 godziny)

5 i 6. Analiza i interpretacja obrazu w ultrasonografii przezpowłokowej. (2 godziny)

7 i 8. Analiza i interpretacja obrazu w ultrasonografii transrektalnej. (2 godziny)

9 i 10. Budowa i zasada działania endoskopu i toru wizyjnego. (2 godziny)

11. Przygotowanie zwierzęcia do diagnostyki endoskopowej. (1 godzina)

12 i 13. Narzędzia stosowane w endoskopii, oraz zasady ich stosowania w celu uzyskania jak najlepszego wyniku badania (2 godziny).

14 i 15. Analiza i interpretacja obrazu w diagnostyce endoskopowej. (2 godziny)

Ćwiczenia:

1. Pokazowe ćwiczenia przezpowłokowej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej u świń w różnym wieku i statusie fizjologicznym. (2 godziny)

2. Pokazowe ćwiczenia transrektalnej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej i u świń w różnym wieku i statusie fizjologicznym. (2 godziny)

3. Pokazowe ćwiczenia przezpowłokowej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej u owiec w różnym wieku i statusie fizjologicznym. (2 godziny)

4. Pokazowe ćwiczenia transrektalnej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej i u owiec w różnym wieku i statusie fizjologicznym. (2 godziny)

5. Praktyczne ćwiczenia w zakresie przezpowłokowej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej u świń w różnym wieku i statusie fizjologicznym. (2 godziny)

6. Praktyczne ćwiczenia w zakresie transrektalnej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej u świń w różnym wieku i statusie fizjologicznym. (2 godziny)

7. Praktyczne ćwiczenia w zakresie transrektalnej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej u świń w różnym wieku i statusie fizjologicznym c.d. (2 godziny)

8. Praktyczne ćwiczenia w zakresie przezpowłokowej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej u owiec w różnym wieku i statusie fizjologicznym. (2 godziny)

9. Praktyczne ćwiczenia w zakresie transrektalnej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej owiec w różnym wieku i statusie fizjologicznym. (2 godziny)

10. Praktyczne ćwiczenia w zakresie transrektalnej diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej u owiec w różnym wieku i statusie fizjologicznym c.d. (2 godziny)

11. Pokazowe ćwiczenia laparoskopowej diagnostyki jamy brzusznej u świń. (2 godziny)

12. Pokazowe ćwiczenia laparoskopowej diagnostyki jamy brzusznej u owiec. (2 godziny)

13. Praktyczne ćwiczenia w zakresie laparoskopowej diagnostyki jamy brzusznej u świń. (2 godziny)

14. Praktyczne ćwiczenia w zakresie laparoskopowej diagnostyki jamy brzusznej u owiec. (2 godziny)

15. Zastosowanie ultrasonografii typu M do diagnostyki pracy serca zwierząt laboratoryjnych. (2 godziny)

Literatura:

G. Schmidt (2008). Ultrasonografia

J.A. Bates (2006). Ultrasonografia jamy brzusznej

P.W. Cullen (2009). Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii

P. Popesco (2008). Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych

M.D. Berthold Block. Color Atlas of Ultrasound Anatomy

Schwarz T., Wierzchoś E. 2000. Wzrost pęcherzyków jajnikowych w cyklu rujowym kóz. Med.Wet. 56(3) 194-197.

Zięba D., Murawski M, Schwarz T., Wierzchoś E. 2002. Pattern of follicular development in high fecundity Olkuska ewes during the estrous cycle. Reproductive Biology 2 (1), 39-58.

Schwarz T., Wierzchoś E. 2002. Wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych kóz w okresie spoczynku płciowego. Medycyna Wet. 58(8), 620-622.

Schwarz T., Wierzchoś E. 2002. Wzrost pęcherzyków jajnikowych u kóz podczas ciąży. Zesz. Nauk. PTZ 163, 193-199.

Schwarz T., Wierzchoś E. 2004. Wzrost pęcherzyków jajnikowych kóz w okresach przejściowych między sezonem rozrodczym i spoczynkiem płciowym. Medycyna Wet. 60(8), 877-879

Schwarz T., Murawski M., Wierzchoś E., Tuz R. 2007. Oddziaływanie cloprostenolu oraz gestagenów i PMSG na dynamikę wzrostu pęcherzyków jajnikowych przeżuwaczy. Medycyna Wet. 63 (3), 340-343.

Schwarz T., Murawski M., Wierzchoś E., Nowicki J. 2007. Zaburzenia przebiegu folikulogenezy u kóz pod wpływem egzogennych gonadotropin. Medycyna Wet. 63 (5), 598-601

Schwarz T., Kopyra M., Nowicki J. 2008. Physiological mechanisms of ovarian follicular growth in pigs - a review. 2008. Acta Veterinaria Hungarica 56 (3), pp. 369-378.

Wierzchoś E., Schwarz T. 2007. Specyfika regulacji rozrodu owiec i kóz. 16 rozdział podręcznika Biologia rozrodu zwierząt, tom 1 Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy pod redakcją prof. dr hab. T. Krzymowskiego. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007. 491-504

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - zaliczenie praktyczne z umiejętności wykonania zabiegu diagnostycznego i wykonania opisu

Wykłady - test wiedzy na temat sprzętu diagnostycznego, technik i zastosowań weterynaryjnych, zootechnicznych i biologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.