Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia porównawcza zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.HPZ9.SL.HBIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Histologia porównawcza zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Histologia jest podstawą nauk biologicznych i medycznych. Jej znajomość jest niezbędna do zrozumienia procesów biochemicznych i fizjologicznych, a także do opanowania umiejętności obserwowania zmian budowy wskazujących na zaburzenia tych procesów.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową histologiczną poszczególnych narządów organizmu zwierzęcego (wraz z ich budową ultrastrukturalną) z uwzględnieniem zmian zachodzących w filogenezie. Omawiane będą relacje między strukturą mikroskopową a funkcją komórek, tkanek i narządów. Szczególna uwaga będzie zwrócona na przegląd i rozpoznawanie przy pomocy mikroskopu świetlnego wybranych preparatów tkanek i narządów.

Pełny opis:

Wykłady1. Metody badawcze w histologii - 1 godz.

2. Histologia układy pokarmowego i gruczołów pokarmowych - 2 godz.

3.Histologia układu krwionośnego, limfatycznego i oddechowego - 2 godz.

4. Histologia układu moczowego i krwiotwórczego - 2 godz.

5. Histologia układu dokrewnego - 2 godz.

6. Histologia układu rozrodczego żeńskiego i męskiego - 2 godz.

7. Histologia układu powłokowego - 2 godz.

8. Histologia układu nerwowego i narządów zmysłów - 2 godz.

Ćwiczenia

1.Zasady mikroskopowania - 1 godz.

2.Histologia układy pokarmowego i gruczołów pokarmowych - 2 godz.

3.Histologia układu krwionośnego, limfatycznego i oddechowego - 2 godz.

4. Histologia układu moczowego i krwiotwórczego - 2 godz.

5. Histologia układu dokrewnego - 2 godz.

6. Histologia układu rozrodczego żeńskiego i męskiego - 2 godz.

7. Histologia układu powłokowego - 2 godz.

8. Histologia układu nerwowego i narządów zmysłów - 2 godz.

Literatura:

Sembrat K. Histologia porównawcza zwierząt. PWN Warszawa 1981Stevens A., Lowe J. Histologia. Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag, Brema 1994

Stevens A., Lowe J. Histologia Człowieka. Wydawnictwo lekarskie PZWL 2000.

Kuryszko J., Zarzycki J. Histologia Zwierząt. PWRiL 2000

Sobotta. Atlas histologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Opisuje budowę mikroskopową poszczególnych układów organizmu zwierzęcego.

- Charakteryzuje metody badawcze stosowane w histologii.

- Objaśnia różnice w budowie histologicznej poszczególnych narządów.

Umiejętności

- Obsługuje mikroskop optyczny, rozwiązuje proste problemy z jego działaniem.

- Rozpoznaje preparaty histologiczne z poszczególnych narządów.

- Przyswaja strukturę histologiczną wybranych preparatów mikroskopowych.

Kompetencje społeczne

- Potrafi pracować zespołowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.