Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.ETOS9.SI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia stosowana
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami związanymi z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Słuchacze zostaną uwrażliwieni na interakcje człowiek zwierzę, oraz możliwości kształtowania zachowania, powinni także posiąść wiedzę na tematy wpływu środowiska chowu na zmiany w zachowaniu zwierząt

Pełny opis:

Rola zwierząt w życiu człowieka (1)

Biologiczne uwarunkowania różnych form zachowania zwierząt (2)

Sposoby przekazywania informacji w świecie zwierząt, porozumiewanie się (2)

Zachowania agonistyczne i agresywne, hierarchia stadna (2)

Cykliczność różnych form zachowania zwierząt, chronobiologia (1)

Uczenie (się), trening, tresura (2)

Rola zmysłów w chowie zwierząt (2)

Uwarunkowania występowania zachowań nietypowych (technopatie i stereotypie) (2)

Metodologia prowadzenia obserwacji I badań behawioralnych

Osprzęt wykorzystywany do rejestracji zachowania i obróbki danych eksperymentalnych, etogramy

Opis i analiza zarejestrowanego materiału badawczego, opracowywanie etogramów

Testy behawioralne, ich konstrukcja i praktyczne zastosowanie

Reakcja zwierząt na różne bodźce środowiskowe

Uczenie się, rozwój zachowań, motywacja, warunkowanie instrumentalne

Praktyczne wykorzystanie różnych form zachowania psów w dogoterapii i ratownictwie

Kształtowanie środowiska chowu zwierząt zgodnie z wymogami dobrostanu

Praktyczne aspekty wykorzystania wyników badań behawioralnych – testy wyboru

Literatura:

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

4. Wynne C.D.L., Udell M.a.r. -Tajemnice umysłów zwierząt. COAPE Polska 2013

5. Broom D.M., Fraser A.F. Domestic Animals behaviour and welfare, 4th edition, CABI, 2007.

6. Frans de Waal. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy by zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press 2016.

7. Trojan M. (red.) – Zachowanie się zwierząt, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.

8. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

9. Grandin T. Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2009.

10. Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997.

11. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

12. Dröscher V.B. - Reguła przetrwania, PIW W-wa 1982.

13. Dröcher V.B. - Rodzinne gwiazdo, Cyklady 1992

14. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

15. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

16. Klocek C. - Genetyczne uwarunkowania zachowania świń. Trzoda Chlewna 7, 2007, 24-26.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Wiedza

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Charakteryzuje rodzaje zachowań u różnych gatunków zwierząt oraz ich potrzeby behawioralne, Definiuje i opisuje problemy behawioralne u zwierząt, wie jak sobie z nimi radzić

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Umiejętności

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Identyfikuje zachowania nietypowe u zwierząt i potrafi im przeciwdziałać

Rozpoznaje zależności socjalne zwierząt

Stosuje różne metody i techniki rejestracji zachowania zwierząt, potrafi analizować zarejestrowany materiał, opracowuje etogramy

Kompetencje społeczne

Rozumie problematykę identyfikacji zachowań zwierząt, w tym nietypowych i niepożądanych oraz ich związek z działalnością człowieka

Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny - do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Praktyki zawodowe:

Wybrane zajęcia będą się odbywały z praktycznym udziałem zwierząt oraz sprzętu do rejestracji i analizy ich behawioru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Angelika Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Angelika Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Angelika Magiera, Jacek Nowicki, Weronika Penar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z podstawową problematyka typowych sposobów zachowania zwierząt w określonych sytuacjach. Słuchacze zostaną uwrażliwieni na interakcje człowiek zwierzę, oraz możliwości kształtowania zachowania, powinni także posiąść wiedzę na tematy wpływu środowiska chowu na zmiany w zachowaniu zwierząt

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje: rolę zwierząt w życiu człowieka.

Biologiczne uwarunkowania różnych form zachowania zwierząt.

Sposoby komunikowania się zwierząt, porozumiewanie się.

Zachowania agonistyczne i agresywne, hierarchia stadna.

Cykliczność różnych form zachowania zwierząt.

Uczenie (się), trening, tresura.

Rola zmysłów w chowie zwierząt.

Osprzęt wykorzystywany do rejestracji zachowania i obróbki danych eksperymentalnych, etogramy

Opis i analiza zarejestrowanego materiału badawczego, opracowywanie etogramów

Testy behawioralne, ich konstrukcja i praktyczne zastosowanie

Reakcja zwierząt na różne bodźce środowiskowe

Uczenie się, rozwój zachowań, motywacja, warunkowanie instrumentalne

Praktyczne wykorzystanie różnych form zachowania psów w dogoterapii.

Literatura:

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Wynne C.D.L., Udell M.a.r. -Tajemnice umysłów zwierząt. COAPE Polska 2013

4. Broom D.M., Fraser A.F. Domestic Animals behaviour and welfare, 4th edition, CABI, 2007.

5. Frans de Waal. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy by zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press 2016.

6. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

7. Grandin T. Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2009.

8. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

9. Dröscher V.B. - Reguła przetrwania, PIW W-wa 1982.

10. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

11. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

Uwagi:

Student powinien posiąść następujące umiejętności:

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Charakteryzuje rodzaje zachowań u różnych gatunków zwierząt oraz ich potrzeby behawioralne, Definiuje i opisuje problemy behawioralne u zwierząt, wie jak sobie z nimi radzić

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.