Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.AIK9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna komórki
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami mikroskopowymi stosowanymi w biologii komórki. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. Studenci zapoznają się z metodami obrazowania i analizy obrazu w mikroskopii świetlnej i elektronowej. Omawiane również będą metody densytometryczne, morfometryczne i stereologiczne służące do analizy różnych parametrów komórkowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia

- Nauka ustawienia oświetlenia Kohlera w mikroskopie pracującym w jasnym polu.

- Przygotowanie materiału biologicznego do mikroskopii świetlnej.

- Barwienia topograficzne preparatów cytologicznych.

- Pomiary parametrów komórkowych (ilość, wielkość, gęstość komórek).

- Pomiary intensywności reakcji enzymatycznych w preparatach cytochemicznych i histochemicznych.

- Analiza preparatów w mikroskopie kontrastowo-fazowym (pomiary struktur komórkowych).

- Dokumentacja fotograficzna i analiza obrazu.

Literatura:

1. Litwin J., Gajda M. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.

2. Radzimowska A., Mantur M. Ocena mikroskopowa komórek w płynach z jam ciała. MedPharm 2020.

3. Borkowska-Wykręt D., Kurczyńska E.U. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. PWN, Warszawa 2022.

4. Kujawa M., Eroschenko V.P. Atlas histologiczny z powiązaniami czynnościowymi. MediPage 2019.

5. Rodak B.T., Carr J.H. Atlas hematologii klinicznej. Edra Urban & Partner 2022.

6. Alberts B., Bray D, Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Podstawy biologii komórki, PWN Warszawa, 2019

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

- Obsługiwać mikroskop świetlny, prawidłowo ustawiać oświetlenie, a także dobierać odpowiednie techniki w celu obrazowania struktur komórkowych.

- Wykorzystywać metody komputerowej analizy obrazu do pomiarów densytometrycznych, stereologicznych i morfometrycznych parametrów komórkowych.

- Wykonywać dokumentację fotograficzną, a także opracowywać, analizować i prezentować uzyskane wyniki w formie pracy badawczej.

Kompetencje społeczne:

- Potrafi współpracy w ramach małego zespołu przyjmując różne role, a także ponosić odpowiedzialność za efekty pracy zespołu.

- Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka stosowania odczynników chemicznych w analityce laboratoryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i sporządzić sprawozdanie z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami mikroskopowymi stosowanymi w biologii komórki. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. Studenci zapoznają się z metodami obrazowania i analizy obrazu w mikroskopii świetlnej i elektronowej. Omawiane również będą metody densytometryczne, morfometryczne i stereologiczne służące do analizy różnych parametrów komórkowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

- Nauka ustawienia oświetlenia Kohlera w mikroskopie pracującym w jasnym polu.

- Przygotowanie materiału biologicznego do mikroskopii świetlnej.

- Barwienia topograficzne preparatów cytologicznych.

- Pomiary parametrów komórkowych (ilość, wielkość, gęstość komórek).

- Pomiary intensywności reakcji enzymatycznych w preparatach cytochemicznych i histochemicznych.

- Analiza preparatów w mikroskopie kontrastowo-fazowym (pomiary struktur komórkowych).

- Dokumentacja fotograficzna i analiza obrazu.

Umiejętności:

- Obsługiwać mikroskop świetlny, prawidłowo ustawiać oświetlenie, a także dobierać odpowiednie techniki w celu obrazowania struktur komórkowych.

- Wykorzystywać metody komputerowej analizy obrazu do pomiarów densytometrycznych, stereologicznych i morfometrycznych parametrów komórkowych.

- Wykonywać dokumentację fotograficzną, a także opracowywać, analizować i prezentować uzyskane wyniki w formie pracy badawczej.

Kompetencje:

- Potrafi współpracy w ramach małego zespołu przyjmując różne role, a także ponosić odpowiedzialność za efekty pracy zespołu.

- Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka stosowania odczynników chemicznych w analityce laboratoryjnej

Literatura:

1. Litwin J., Gajda M. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.

2. Radzimowska A., Mantur M. Ocena mikroskopowa komórek w płynach z jam ciała. MedPharm 2020.

3. Borkowska-Wykręt D., Kurczyńska E.U. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. PWN, Warszawa 2022.

4. Kujawa M., Eroschenko V.P. Atlas histologiczny z powiązaniami czynnościowymi. MediPage 2019.

5. Rodak B.T., Carr J.H. Atlas hematologii klinicznej. Edra Urban & Partner 2022.

6. Alberts B., Bray D, Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Podstawy biologii komórki, PWN Warszawa, 2019

Uwagi:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i sporządzić sprawozdanie z ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)