Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.AIK9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna komórki
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami mikroskopowymi stosowanymi w biologii komórki. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. Studenci zapoznają się z metodami obrazowania i analizy obrazu w mikroskopii świetlnej i elektronowej. Omawiane również będą metody densytometryczne, morfometryczne i stereologiczne służące do analizy różnych parametrów komórkowych, a także podstawowe zagadnienia z cytometrii przepływowej

Pełny opis:

Wykłady1. Zasady działania mikroskopów świetlnych i elektronowych, rodzaje obiektywów, kondensorów i okularów oraz sposoby ich wykorzystania - 2 godz.

2. Metody badawcze w biologii komórki: metody przygotowania i obrazowania materiałów biologicznych w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Metody stereologiczne. - 2 godz.

3. Cytometria przepływowa - 1 godz.

Ćwiczenia

1. Nauka ustawienia oświetlenia Kohlera w mikroskopie pracującym w jasnym polu. Techniki mikroskopowania przy użyciu obiektywów immersyjnych - 2 godz.

2. Metody przygotowania i obrazowania materiału biologicznego w mikroskopie świetlnym - 3 godz.

3. Pomiary parametrów komórkowych (ilość, wielkość, gęstość komórek) - 4 godz.

4. Pomiary intensywności reakcji enzymatycznych. Analiza preparatów histochemicznych i cytochemicznych - 2 godz.

5. Analiza preparatów w mikroskopie kontrastowo-fazowym (pomiary struktur komórkowych)- 4 godz.

6. Dokumentacja fotograficzna i analiza obrazu - 3 godz.

7. Mikroskopia konfokalna - techniki obrazowania i komputerowa analiza danych - 3 godz.

8. Mikroskopia elektronowa (mikroskopo transmisyjny i skaningowy)- techniki przygotowania, obrazowania i analizy obrazu - 4 godz.

Literatura:

Mercer E.H., Birbeck M.S.C. Mikroskopia elektronowa. PWN Warszawa 1970

Litwin J.A. Podstawy technik mikroskopowych. Collegium Medicum UJ Kraków 1995

Sokołowski J., Pluta B., Nosiła. Elektronowy mikroskop skaningowy. Skrypty uczelniane Politechniki Śląskiej, Gliwice 1979

Lisiecka U., Kostro K., Jarosz Ł. Cytometria przepływowa jako nowoczesna metoda w diagnostyce i prognozowaniu chorób. Medycyna Weterynaryjna 2006, 62 (9) 998-1001

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Charakteryzuje i objaśnia budowę i zasady działania mikroskopów świetlnych i elektronowych

- Opisuje i definiuje metody i techniki stosowane w biologii komórki

Umiejętności

- Obsługuje mikroskop świetlny, prawidłowo ustawia oświetlenie, a także dobiera odpowiednie techniki w celu obrazowania struktur komórkowych

- Wykorzystuje metody komputerowej analizy obrazu do pomiarów densytometrycznych, stereologicznych i morfometrycznych parametrów komórkowych oraz intensywności reakcji histochemicznych

- Wykonuje dokumentację fotograficzną, a także opracowuje i analizuje statystycznie wyniki przeprowadzonej analizy

Kompetencje społeczne

- Potrafi współpracować w ramach małego zespołu przyjmując różne role, a także odpowiedzialność za efekty pracy zespołu

- Posiada świadomość odpowiedzialności i ryzyka stosowania odczynników chemicznych w analityce laboratoryjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)