Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHN.PODT.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii
Jednostka: Katedra Genetyki Hodowli i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Główne metody biotechnologiczne obejmujące kultury komórkowe i tkankowe in vitro, analizę zmienności na poziomie DNA oraz genetycznie modyfikowane organizmy, oraz ich wykorzystanie w badaniach i produkcji.

Pełny opis:

Rozwój biotechnologii, znaczenie w nauce i produkcji roślinnej

Roślinne kultury in vitro. Czynniki warunkujące rozwój tkanek in vitro

Przegląd metod stosowanych w kulturach in vitro

Znaczenie kultur in vitro w badaniach i produkcji roślinnej

Molekularne metody oceny materiału biologicznego

Wykorzystanie technik analizy DNA w ocenie zmienności i selekcji

Wykorzystanie metod biotechnologicznych do charakteryzacji, oceny zróżnicowania i przechowywania zasobów genowych

Techniki modyfikacji genetycznej organizmów

Wykorzystanie genetycznie modyfikowanych organizmów

Literatura:

1.Malepszy S. (red.), 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Biotechnologia. Kwartalnik, PAN

3. Głowacka B. (red.), 2007. Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Materiały szkoleniowe. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)