Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do genomiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GDZ.GENO9.SI.HZOHY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do genomiki
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Integracja genetyki molekularnej oraz biologii teoretycznej, ściśle związanej z bioinformatyką pozwala na stworzenie narzędzi pozwalających lepiej zrozumieć procesy i interakcje zachodzące w organizmach. Oprócz nadrzędnego celu jakim jest poznanie sekwencji genomów, dzięki zastosowaniu narzędzi bioinformatycznych możliwa jest predykcja zależności i interakcji między molekułami organizmu. Postęp hodowlany jaki obecnie ma miejsce jest napędzany adnotacjami wariantów sekwencji mających wpływ na ważne cechy produkcyjne, rozrodcze i zdrowotne zwierząt. Poznanie ich oraz zrozumienie interakcji między nimi pozwala na prowadzenie efektywnej pracy hodowlanej.

Tematyka:

Zajęcia będą obejmować bloki poświęcone poszczególnym zagadnieniom genomiki: strukturalnej, funkcjonalnej oraz porównawczej. Najważniejszym celem przedmiotu jest zapoznanie z wynikami bieżących badań dotyczących genomiki zwierząt gospodarskich, ich interpretacji oraz sposobami implementacji tych badań do hodowli.

Pełny opis:

Wprowadzenie: definicja genomiki, genomika strukturalna, genomika porównawcza, genomika funkcjonalna.

• Genomika strukturalna (4 jednostek ćwiczeniowych): sekwencjonowania genomów i genów – dostępne technologie (NGS, SANGER sequencing), sekwencje kodujące i niekodujące – sposoby identyfikacji; analiza sekwencji i jej opis. Analiza wyników oraz wykorzystanie ich w pracy hodowlanej; Mapy fizyczne genomu

• Genomika funkcjonalna (3 jednostek ćwiczeniowych) czyli jak na podstawie informacji w genomie działa komórka, tkanka - identyfikacja sekwencji kodujących, metody analizy ekspresji genów, technologia mikromacierzy DNA (DNA chip/microarrays)

• Genomika porównawcza (3 jednostki ćwiczeniowe): różnicowanie genomów, ewolucyjne aspekty genomiki, przewidywanie funkcji białek oraz szlaków metabolicznych.

• Zajęcia praktyczne - Laboratorium Biologii Molekularnej Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

Literatura:

Brian Kinghorn and Julius van der Werf, 2000. Notest on QTL course: Identifying and incorporating genetic markers and major genes in anial breeding programs

Ben Hayes, 2007. QTL mapping, MAS and genomic selection

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

H.GDZ.GENO9.SI.HZOHY_W01 potrafi zidentyfikować polimorfizmy. opisać je oraz przewidzieć możliwość ich wykorzystania w hodowli ZOO1_08 R

H.GDZ.GENO9.SI.HZOHY_W02 rozumie jak mutacje mogą wpłynąć na hodowlę danego gatunku ZOO1_W11 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

H.GDZ.GENO9.SI.HZOHY_U02 rozumie sposób działania organizmu i wpływu zmian na poziomie molekularnym na komórki i tkanki; potrafi odnieść te zależności do sposobu selekcji oraz oceny wartości hodowlanej ZOO1_U07 R

H.GDZ.GENO9.SI.HZOHY_U03 umie wytłumaczyć konieczność wykorzystania informacji o zmienności w pracy hodowlanej oraz rozumie wszystkie zagrożenia związane z nimi ZOO1_U018 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

H.GDZ.GENO9.SI.HZOHY_K01 potrafi wytłumaczyć konieczność wykorzystanie metod molekularnych w hodowli w rozmowie z hodowcą ZOO1_K07 R

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Test zaliczeniowy złożony z pytań otwartych oraz pytań jednokrotnego wyboru Student aby uzyskać zaliczenie musi mieć 65% odpowiedzi prawidłowych – ocena dostateczna; 66-75% – ponad dostateczny; 76-85% – dobry; 86-94% - ponad dobry; 95-100% - bardzo dobry

Ocena z testu stanowi 70% oceny końcowej.

Ćwiczenia: Zaliczenie ćwiczeń - Dwa kolokwia pisemne (80%) oraz prace zaliczeniowe wykonywane podczas zajęć (20%). Zaliczenie bloków tematycznych będzie polegało na wykonaniu 5 zadań (5 poprawnie wykonanych – b.dobry; 4 poprawnie wykonane –dobry; 3 poprawnie wykonane – dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.