Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka ilościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GDZ.GENE9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka ilościowa
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Genetyka cech ilościowych zajmuje się dziedziczeniem różnic występujących między osobnikami w stopniu natężenia cech a nie w ich jakości (Falconer, 1964). Osiągnięcia tej dziedziny wiedzy stanowią podstawę większości metod stosowanych w praktyce hodowli zwierząt i roślin. W ramach przedmiotu studenci zaznajomią się podstawowymi założeniami teoretycznymi genetyki cech ilościowych i nabędą wiedzę o ich praktycznym stosowaniu we współczesnych programach hodowli większości gatunków zwierząt.

Pełny opis:

Przypomnienie podstawowych wiadomości z genetyki populacji. Charakterystyka podstawowych typów cech (cechy jakościowe, ilościowe, progowe).

Zmienność cech, typy i źródła zmienności, jej miary, parametry rozkładu normalnego, standaryzacja rozkładu.

Komponenty wariancji.

Odziedziczalność, definicja i znacznie praktyczne oraz proste metody szacowania (regresja potomek-rodzic, analiza wariancji między rodzeństwem lub półrodzeństwem).

Powtarzalność, definicja i metody szacowania.

Zależności między cechami, korelacje genetyczne i środowiskowe, metody szacowania.

Szacowanie parametrów genetycznych cech progowych.

Ocena wartości hodowlanej i jej dokładność.

Selekcja – metody, kierunki i jej wpływ na zmienność.

Reakcja na selekcję i oczekiwany postęp hodowlany.

Spokrewnienie i inbred, zagadnienie małych populacji.

Krzyżowanie i heterozja.

Literatura:

D.S. Falconer, 1974, Dziedziczenie cech ilościowych.

L.R. Schaeffer, 1999-2000, Materiały z kursów

J.L. Lush, Doskonalenie Zwierząt

B. Nowicki, Genetyka i Metody Doskonalenia Zwierząt

B. Żuk, H. Wierzbicki, M. Zatoń-Dobrowolska, 2011, Genetyka populacji i metody hodowlane

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Objaśnia podstawowe zagadnienia z genetyki populacji, opisuje podstawowe typy cech, oraz komponenty wariancji.

Interpretuje parametry genetyczne.

Rozumie znaczenie współczynników spokrewnienia i inbredu.

Opisuje metody oceny wartości hodowlanej zwierząt, metody i kierunki selekcji, oraz oczekiwany postęp hodowlany.

Wyjaśnia zjawisko heterozji i opisuje różne układy krzyżowania

Umiejętności:

Szacuje parametry genetyczne, oraz podstawowe parametry zmienności.

Potrafi obliczyć współczynniki spokrewnienia i inbred.

Szacuje wartość hodowlaną zwierząt i oczekiwany postęp hodowlany.

Szacuje efekty kojarzeń różnych linii zinbredowanych.

Kompetencje społeczne:

Wykazuje troskę o powierzony sprzęt komputerowy, potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem.

Ma świadomość odpowiedzialności oraz skutków wynikających z stosowania poznanych metod.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny efektów kształcenia:

Na ocenę 2 -<55% (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 3 - 55-60%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 3,5 - 61-70%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 4,0 - 71-80%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 4,5 - 81-90%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 5,0 ->90%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Ocena końcowa: 40% wykłady, 60% ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.