Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia fizjologicznych funkcji organizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.ZFFO9.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia fizjologicznych funkcji organizmu
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kursu mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zaburzeń fizjologicznych funkcji układów w organizmie - endokrynnego, nerwowego, immunologicznego, pokarmowego a także metabolizmu i procesów w rozwoju zwierząt.

Pełny opis:

1. Zaburzenia wzrostu i rozwoju.

2. Procesy starzenia.

3. Choroby związane z wiekiem.

4. Przyczyny i skutki bólu.

5. Neuroendokrynologiczne objawy uzależnień.

6. Zaburzenia metabolizmu.

7. Endokrynne podstawy nadciśnienia tętniczego.

8. Budowa komórki nowotworowej.

9. Rola wirusów i retrowirusów jako czynników transformujących

10. Klasyfikacja onkogenów i ich protein.

11. Endokrynologiczne objawy nowotworów.

12. Zastosowanie metod hodowli komórkowych.

13. Epidemiologia nowotworów

Literatura:

1. Fizjologia zwierząt. T. Krzymowski, J. Przała, PWRiL, 2015.

2. Endokrynologia w praktyce klinicznej. Diagnostyka i leczenie. H. Frank, P. Muller, T. Lohman, PZWl, 2008.

3. Patofizjologia. S. Maśliński, J. Ryżewski, PZWL 2007.

Efekty uczenia się:

W: Wiedza o fizjologicznych reakcjach organizmu i ewentualnych zagrożeniach zaburzających homeostazę

U:Umiejętność oceny zagrożenia czynnikami patologicznymi, analiza potencjalnych skutków pozytywnych i negatywnych reakcji organizmu

K: podjęcie odpowiednich czynności celem zminimalizowania skutków działania negatywnych czynników.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady- obecność obowiązkowa, pisemne zaliczenie w formie pracy seminaryjnej

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Joanna Zubel-Łojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)