Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.SCZG9.SI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres w chowie zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi, immunologicznymi zaangażowanymi w reakcję stresową zwierząt. Szczególną uwagą zostaną objęte badania nad skutkami stresu podczas różnych okresów życia –neonatalnym, okołoporodowym, wzrostu, rozrodu, produkcji i starzenia organizmu. Student zostanie zapoznany także z nowoczesnymi metodami oceny stanu stresowego i możliwościami unikania lub minimalizowania skutków reakcji stresowej i adaptacji zwierząt.

Pełny opis:

1.Rodzaje stresu i czynniki stresotwórcze

2.Fizjologiczne podstawy stresu

3.Adaptacja do zmiennych warunków

4.Stres u poszczególnych gatunków zwierząt cz.I (bydło, owce, trzoda)

5.Stres u poszczególnych gatunków zwierząt cz.II(konie, drób)

6.Immunologiczne zaburzenia jako skutek stresu

7.Wrażliwość na czynniki stresowe- wpływ wieku

8.Okres okołoporodowy

9.Postnatalny okres wrażliwości

10.Stres pozbawienia paszy

11.Stres termiczny

12.Stres w rozrodzie zwierząt

13.Stres transportu

14.Stres zabiegów zootechnicznych

15.Wysiłek fizyczny przyczyną stresu

Literatura:

Tadeusz Krzymowski, Jadwiga Przała: Fizjologia zwierząt PWRiL 2015

Artykuły naukowe z zakresu reakcji , adaptacji zwierząt do zmiennych warunków życia- Żródło -PUBMED

Efekty uczenia się:

Wiedza: Poznaje podstawy fizjologiczne i patologiczne adaptacji do czynników stresotwórczych środowiskowych.

Umiejętności:Charakteryzuje specyficzne reakcje zwierząt różnych gatunków i typów użytkowania podczas adaptacji do krótkotrwałego i długotrwałego stresu.

Kompetencje: Opisuje wybrane procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego, ma wiedzę z zakresu immunologii, endokrynologii i biochemii.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda -pisemne zaliczenie końcowe w formie pracy

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych -wiedza, umiejętności i kompetencje- efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.