Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Molekularne podstawy rozwoju zarodkowego ptaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.MPRZ9.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molekularne podstawy rozwoju zarodkowego ptaków
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką zapłodnienia i rozwoju zarodkowego ptaków. Zostaną omówione molekularne podstawy determinacji płci i różnicowania płciowego u ptaków. Przedstawione zostaną hormonalne uwarunkowania procesu embriogenezy, a także dotychczasowe i najnowsze osiągnięcia z zakresu manipulacji w obrębie gamet i zarodków ptaków tj. superowulacja, owulacja in vitro, zapłodnienie in vitro (IVF), mikroinseminacja (ICSI), metody hodowli zarodków oraz metody produkcji ptaków transgenicznych.

Efekty kształcenia: zna podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką zapłodnienia, rozwoju zarodkowego i determinacji płci ptaków; zna metody manipulacji w obrębie gamet i zarodków ptaków; opisuje najnowsze osiągnięcia i techniki dotyczące uzyskiwania chimer i ptaków transgenicznych oraz ma świadomość znaczenia zasad etycznych w prowadzeniu eksperymentów na zwierzętach.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Zapłodnienie i przebieg embriogenezy u ptaków.

Molekularne podstawy determinacji płci i różnicowania płciowego ptaków.

Udział genów kodujących enzymy procesu steroidogenezy w procesie różnicowania gonad.

Hormonalne uwarunkowania procesu embriogenezy.

Manipulacje w obrębie gamet i zarodków.

Manipulacje genomem, uzyskiwanie chimer i ptaków transgenicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sechman A. Determinacja płci u ptaków, Polskie Drobiarstwo, 7, 22-24, 2008.

2. Hrabia A., Shimada K., Rząsa J. Manipulacje na gametach i zarodkach ptaków. Medycyna Weterynaryjna, 63, 632-634, 2007.

Literatura uzupełniająca

1. Hrabia A., Takagi S., Ono T., Shimada K. Fertilization and development of quail oocytes after intracytoplasmic sperm injection. Biology of Reproduction, 69, 1651-1657, 2003.

2. Sechman A. Molekularne mechanizmy determinacji płci u ptaków. Medycyna Weterynaryjna, 61, 19-23, 2005.

3. Hrabia A., Rząsa J. „Zapłodnienie pozaustrojowe u ptaków”. Polskie drobiarstwo, 1:22-24, 2009.

4. Hrabia A. „Zastosowanie techniki ICSI w biotechnologii ptaków”. Polskie drobiarstwo, 11, 2-5, 2013.

5. Sechman A, Hrabia A, Lis M.W, Niedziółka J. “Effect of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) on steroid concentrations in blood and gonads of chicken embryo”. Toxicol. Lett., 205(2):190-195, 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i/lub rozumie:

- podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką zapłodnienia i rozwoju zarodkowego ptaków;

- tłumaczy procesy determinacji płci i różnicowania płciowego ptaków;

- uwarunkowania hormonalne procesu embriogenezy ptaków;

- metody manipulacji w obrębie gamet i zarodków ptaków;

- opisuje najnowsze osiągnięcia i techniki dotyczące uzyskiwania chimer i ptaków transgenicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- ma świadomość odpowiedzialności oraz skutków wynikających ze stosowania poznanych metod;

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w prowadzeniu eksperymentów na zwierzętach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej (test wyboru) – student odpowiada na 30 pytań obejmujących zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 15 pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.