Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Felinologia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F57.FE2.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Felinologia 2
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie dotyczyła hodowli i warunków prawidłowego utrzymania kotów. W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznajomieni z wiedzą na temat rozrodu kotów, odchowu młodzieży, szczegółowym żywieniem i dietetyką oraz profilaktyką chorób kotów. Zostaną szczegółowo omówione zasady pielęgnacji kotów i goomingu. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, praktyków, hodowców. Przewiduje się również zajęcia praktyczne, terenowe –utytułowane hodowle kotów, salon groomerski, schronisko dla bezdomnych zwierząt

Pełny opis:

1 Warunki utrzymania i zasady pielęgnacji kotów

2 Rozród i odchów młodzieży

3 Profilaktyka chorób kotów

4 Żywienie i dietetyka kotów

5 Ćwiczenia terenowe (wystawa kotów rasowych, hodowla kotów, ogród zoologiczny, schronisko).

6 Projekt hodowli kotów (praca z dokumentację hodowlaną, planowanie żywienia, ekonomika)

Literatura:

Rasy psów i kotów - przewodnik weterynaryjny. Charakterystyki ras, predylekcje do chorób, wskazania diagnostyczne i terapeutyczne. 2013. Jerold S. Bell, Kathlen E. Cavanagh, Larry P. Tilley, Francis W.K. Smith. Wyd. Galaktyka

Poradnik hodowcy kotów. 2008. Wirth - Dzięciołowska Elżbieta. Wyd. Multico

Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Mark Morris Institiut; Nutrition for Veterinary Technician and Nurses. Wortinger A., 2007, Canine and Feline Nutrition. Case, Davistotle, Hayek, 2011, NRC 2006. Nutrient requirements of dogs and cats. The National Academy Press Washington DC. www.nap.edu; Higiena utrzymania zwierząt amatorskich. 2003. Kośla Tadeusz, Wyd. SGGW Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi opisać odpowiednie warunki utrzymania kotów

Zna zasady pielęgnacji kotów

Omawia mechanizmy procesów rozrodczych kotów

Opisuje i charakteryzuje mechanizmy rozwoju chorób kotów oraz zna ich przyczyny

Zna zasady żywienia kotów w zależności od wieku, aktywności i stanu fizjologicznego

Potrafi zaproponować najbardziej korzystne rozwiązania w hodowli kotów

Umiejętności

Potrafi zorganizować pracę w hodowli uwzględniając odpowiednią technologię, wymagania środowiskowe i specyfikę gatunku

Wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne

Student potrafi przygotować koty do rozrodu, rozpoznaje stan fizjologiczny, kontroluje hodowlę w zakresie reprodukcji

Stosuje podstawowe zasady higieny w obiektach hodowlanych; ocenia wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowotny kotów oraz stosuje podstawowe zasady profilaktyki

Potrafi korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie kotów w różnych stanach fizjologicznych

Wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla kotów

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Wrażliwy na dobrostan kotów

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena z projektu wg standardowej skali

Wykład: ocena z testu wg standardowej skali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Joanna Kania-Gierdziewicz, Olga Lasek, Agnieszka Nowak, Tomasz Wojnar, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Joanna Kania-Gierdziewicz, Olga Lasek, Angelika Magiera, Tomasz Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.