Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DOP.PRZA4.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów z organizacją hodowli i chowu zwierząt w praktyce. Wykorzystanie technologii pozyskiwania produktów zwierzęcych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. W ramach realizowanych praktyk studenci zapoznaj się z zasadami oceny zasobów przyrody ożywionej i nie ożywionej w różnych biotopach w kontekście gospodarowania i ochrony zwierząt wolnożyjących.

Pełny opis:

Miejsce odbywania praktyk: Stacje doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego (2 tygodnie), stadniny koni posiadające co najmniej 20 klaczy, w ośrodkach hodowli trzody chlewnej (wymogi to minimum 10 macior i 100 tuczników), bydła (wymogi 12 krów mlecznych), gospodarstwach owczarskich i koziarskich ( wymogi 50 sztuk matek), fermach drobiu, fermach zwierząt futerkowych, fermach zwierząt wolonożyjacych, gospodarstwach rybnych, w pasiekach, Ogrodach Zoologicznych, Parkach Narodowych, gospodarstwach ekologicznych prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą. Praktyka częściowo lub w całości może odbywać się z w obiektach zagranicznych spełniających wymogi dotyczące programu specjalności Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.