Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka w chowie i hodowli ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.PWCRY.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka w chowie i hodowli ryb
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Prewencja 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem kształcenia są zagadnienia związane z higieną w gospodarstwie stawowym, higieną wody, ze środowiskowymi zagrożeniami dla zdrowia ryb oraz związane z profilaktyką w chowie i hodowli ryb

Pełny opis:

Tematyka wykładowa - 10 godz.

1. Parametry środowiska wodnego warunkujące dobrostan ryb hodowlanych - 2 h

2. Profilaktyka w chowie i hodowli ryb - 5 h

3. Najważniejsze jednostki chorobowe ryb - 3h

Tematyka ćwiczeniowa - 10 godz.

1. Zastosowanie gotowych zestawów odczynników do badania podstawowych parametrów fizykochemicznych wody - 2 h

2. Sekcja różnych gatunków ryb hodowlanych - 2 h

3. Stres ryb i sposoby jego minimalizacji.

4. Hematologiczne, immunologiczne i epidemiologiczne uwarunkowania chorób zakaźnych - 3 h

5. Środowisko wodne a zagrożenia związane ze zdrowiem ryb: zanieczyszczenia wód oraz ksenobiotyki stosowane w gospodarstwie stawowym - 2h

Literatura:

1. T. Własow i J. Guziur - Higiena ryb i środowiska hodowlanego. Officyna Wyd. Hoża, Warszawa 2008

2. J. Antychowicz - Choroby ryb śródlądowych. PWRiL, Warszawa 2007.

3. Publikacje naukowe i przeglądowe w czasopismach naukowych dotyczących przedmiotu

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe terminy i zagadnienia z zakresu chowu i hodowli ryb słodkowodnych. Zna wpływ jakości wód na kondycje zdrowotną i dobrostan ryb. Poznaje podstawowe działania w zakresie profilaktyki w chowie i hodowli ryb

Potrafi interpretować wiedzę dotyczącą jakości wód w kontekście chorób ryb. Umie zastosować w praktyce zasady profilaktyki chorób ryb hodowlanych. Posługuje się przepisami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki i zwalczania najgroźniejszych jednostek chorobowych ryb

Ma świadomość zagrożeń zdrowia ryb hodowlanych ze strony środowiska oraz złej praktyki hodowlanej. Ma świadomość podnoszenia kwalifikacji celem lepszego zabezpieczenia zdrowia zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza - sprawdzian testowy ograniczony czasowo (I termin), przy czym poniżej 60% prawidłowych odpowiedzi to ocena ndst, 60% - 67% dst, 68-75% - dst+, 76-83% - db, 84-91% - db+, a powyżej 92% - ocena bdb. Takie same kryteria stosowane są w odniesieniu do umiejętności i kompetencji społecznych. II i III termin egzaminu to odpowiedzi ustne z zastosowanie takich kryteriów jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Lutnicka
Prowadzący grup: Hanna Lutnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Lutnicka
Prowadzący grup: Hanna Lutnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.