Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena środowiska wiejskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HISW9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena środowiska wiejskiego
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia rozrodu stacjonarne 6 sem. elektywy
Hodowla ekologiczna 6 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem. elektyw
Prewencja 6 sem. przedmioty i elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć z przedmiotu Higiena Środowiska Wiejskiego studenci zostaną zapoznani z tematyką możliwych zagrożeń występujących na terenach wiejskich związanych z produkcją rolniczą jak i problemami socjalno bytowymi mieszkańców wsi.

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z problemami:

Dotyczącymi zmian funkcjonowania terenów podmiejskich

Socjologiczno – bytowymi mieszkańców terenów podmiejskich

Deratyzacji dezynfekcji dezynsekcji

Gospodarki odpadami komunalnymi na terenach wiejskich

Zagrożeń terenów wiejskich substancjami chemiczny, fizycznymi i biologicznymi (smog, pola elektromagnetyczne, hałas)

oraz

Bezpieczeństwem i higieną pracy na terenach wiejskich

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zasady postępowania ze zwłokami padłych zwierząt

Literatura:

Podstawowa:

1. Higiena Środowiska Wiejskiego L. Tymczyna, A. Chmielowiec WAR Lublin 2002

2.Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Emilia Kolarzyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

3. Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich R. Kołacz, Z. Dobrzański 2006 WAR Wrocław

4. Niebezpieczne infekcje odzwierzęce Sedlak K, Tomisickova M. BELLONA 2007

Uzupełniająca :

1. Podstawy Higieny. Jerzy Marcinkiewicz. Volumed 1997.

2.Agrometeorologia i klimatologia. Rojek Marian, Żyromski Andrzej. Wydawnictwo Uniw. Przyrodniczy we Wrocławiu. 2004

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 45.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 35.%.

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na 2 pytania kolokwium zaliczeniowego;.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.