Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena i dobrostan zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HIIDZ.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena i dobrostan zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć z przedmiotu "Higiena i dobrostan zwierząt" obejmuje zagadnienia, które w sposób pośredni lub bezpośredni warunkują zdrowotność i produkcyjność zwierząt zarówno gospodarskich jak również laboratoryjnych. W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z różnymi aspektami oceny dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem warunków ich utrzymania. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne sposoby kształtowania parametrów mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla zwierząt, sposoby ich pomiaru, normy oraz wpływ na organizmy zwierząt.

Pełny opis:

Wpływ warunków środowiskowych w miejscu bytowania zwierząt na ich zdrowie. Zakres zoohigieny na tle definicji choroby Środowisko naturalne a środowisko hodowlane.

Dobrostan zwierząt na tle Ustawy o Ochronie Zwierząt

Dobrostan zwierząt. Fizjologiczne, behawioralne, zdrowotne, produkcyjne i ekonomiczne kryteria oceny dobrostanu zwierząt

Czynniki środowiskowe warunkujące komfort termiczny organizmu. Fizykalne drogi utraty ciepła przez organizm zwierzęcy

Środowisko powietrzne a zdrowie zwierząt

Wpływy geochemiczne i geobiotyczne na zdrowie i wydajność zwierząt

Fotoklimat i promieniowanie a zdrowie zwierząt

Geopatyczne i elektromagnetyczne oddziaływania na organizmy zwierząt

Pomieszczenia dla zwierząt w aspekcie dobrostanu zwierząt

Sytuacja epizootiologiczna i epidemiologiczna w Polsce

Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych i zaraźliwych. Odporność ogólna (resistentio) i specyficzna (immunitas). Działanie imuntropowe: immunostymulacja i immunosupresja

Dezynfekcja i jej prewencyjne znaczenie

Metody pomiarów parametrów termiczno-wilgotnościowych pomiaru (kata termometria, psychro i higrometria, anemometria, termowizja)

Ocena zanieczyszczeń gazowych i pyłowych środowiska powietrznego

Ocena fotoklimatu w pomieszczeniach dla zwierząt

Zasady działania wentylacji i podstawy projektowania wentylacji w pomieszczeniach dla zwierząt

Zoohigieniczne podstawy projektowania budynków dla zwierząt

Literatura:

Kośla T. Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej. Wyd. SGGW 2011

Janowski T. M.: Zoohigiena. PWN Warszawa 1979

Rokicki E., Kolbuszewski T.: "Higiena Zwierząt"

Wolski L.: Mikroklimat w budynkach inwentarskich

Rokicki E., Masłowska I.: Zoohigiena, PWRiL

Kołacz R., Dobrzański Z.: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wyd AR Wrocław, 2005

Marcinkowski J.T. Podstawy higieny. Volumed, 1997

Schmidt-Nielsen K Fizjologia zwierząt – adaptacja do środowiska, PWN 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt gospodarskich i zna zasady humanitarnego postępowania za zwierzętami.

Tłumaczy wpływ czynników środowiskowych na zdrowe zwierząt

Umiejętności

Potrafi wykonać i zinterpretować ich wyniki pomiarów parametry mikroklimatycznych pomieszczeń inwentarskich w kontekście dobrostanu zwierząt,

Umie zaprojektować pomieszczenia dla zwierząt, pod kontem zachowania właściwych parametrów mikroklimatycznych.

Kompetencje

Ma świadomość konieczności dbania o dobrostan zwierząt i aspekt etyczny pracy ze zwierzętami

W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - pisemna odpowiedź na 3- 5 pytań.

Zaliczenie:

1) Kolokwium sprawdzające wiedzę nabytą na ćwiczeniach niezbędną do oceny i kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich

2) Wykonanie i obrona projektu budynku inwentarskiego

3) umiejętność wykonywania pomiarów parametrów mikroklimatycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Na ocenę końcową składa się w 40% ocena z zaliczenia ćwiczeń i w 60% ocena z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka
Prowadzący grup: Jerzy Niedziółka, Krzysztof Pawlak, Magdalena Swadźba-Karbowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak, Magdalena Swadźba-Karbowy, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.