Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena i dobrostan zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HIIDZ.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena i dobrostan zwierząt
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Hodowla niestacjonarne,6 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opis przedmiotu:

Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu warunków utrzymania zwierząt na ich dobrostan. Szczegółowo omawiane są poszczególne parametry mikroklimatu, sposoby ich pomiaru, normy oraz wpływ na organizmy zwierząt takich czynników jak: ochładzanie, wilgotność, oświetlenie pomieszczeń, zapylenie, szkodliwe domieszki gazowe, ozon.

Ponadto program zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia higieny psychicznej zwierząt i problemy sanitarno higieniczne budynków inwentarskich. W trakcie zajęć studenci poznają metody oceny parametrów mikroklimatycznych oraz sposoby kształtowania i optymalizacji warunków środowiskowych w celu podwyższenia wydajności zwierząt i zabezpieczenia przed szkodliwymi dla ich zdrowia egzogennymi wpływami.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Dobrostan zwierząt na tle Ustawy o Ochronie Zwierząt. Fizjologiczne, behawioralne, zdrowotne, produkcyjne i ekonomiczne kryteria oceny dobrostanu zwierząt(1godz.) 2.Definicja zoohigieny. Zakres zoohigieny na tle definicji choroby.

Środowisko naturalne a środowisko hodowlane. (1 godz.)

3.Wpływy geochemiczne i geobiotyczne na zdrowie i wydajność zwierząt(1 godz.)

4 i 5. Promieniowanie a zdrowie zwierząt. Geo- i elektromagnetyczne oddziaływania na organizmy zwierząt. (2 godz.)

6.i 7. Środowisko powietrzne a zdrowie zwierząt: (2 godz.)

a)jod

b)pH powietrza

c)jonizacja

8.i 9. Pomieszczenia dla zwierząt w aspekcie dobrostanu zwierząt:(2 godz.)

a.ciepłochronność budynku inwentarskiego

b.wilgotność powietrza

c.szkodliwe domieszki gazowe

d.fotoklimat pomieszczeń

10. Higiena psychiczna i somatyczna zwierząt (1 godz.)

Cwiczenia:

1.Dekalorymetria i anemometria (3 godz.)

2.Psychrometria i higrometria (3 godz.)

3.Luxometria i konimetria. (3 godz.)

4.Oznaczanie stężenia szkodliwych domieszek gazowych powietrza.

Ozon ? pomiary stężenia w powietrzu.(2 godz.)

5.Podstawy projektowania wentylacji budynków inwentarskich. (3 godz.)

6.Bilans cieplny budynków inwentarskich. (3 godz.)

7.Zaliczenie końcowe przedmiotu (3 godz.)

Literatura:

T. M. Janowski: Zoohigiena

E. Rokicki, T. Kolbuszewski: Higiena Zwierząt

L. Wolski: Mikroklimat w budynkach inwentarskich

E. Rokicki, I. Masłowska: Zoohigiena

R. Kołacz, Z. Dobrzański: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich

J.T. Marcinkowski Podstawy higieny

T.M. Janowski: Metodyka badań zoohigienicznych

Efekty uczenia się:

Tłumaczy różnice pomiędzy środowiskiem naturalnym i hodowlanym

Wymienia i opisuje fizjologiczne, behawioralne, zdrowotne, produkcyjne i ekonomiczne kryteria oceny dobrostanu zwierząt

Objaśnia wpływ warunków mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich na dobrostan zwierząt

Dobiera właściwe metody zapobiegania obniżania odporności właściwej zwierząt

Obsługuje instrumenty służące do pomiaru mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich oraz interpretuje wyniki pomiarów

Sporządza projekty wentylacji oraz bilansu cieplnego budynku inwentarskiego

Stosuje zasady zachowania właściwej higieny w chowie hodowli zwierząt oraz obiektach produkcyjnych

Przeprowadza ocenę zachowania dobrostanu zwierząt w budynku inwentarskim

Metody i kryteria oceniania:

Poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na uzyskanie oceny:

< 55% niedostateczny

55-65% dostateczny

>65 -70% ponad dostateczny

>70-80% dobry

>80-90% ponad dobry

>90 % bardzo dobry

Forma zaliczania : pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Opis przedmiotu:

Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu warunków utrzymania zwierząt na ich dobrostan. Szczegółowo omawiane są poszczególne parametry mikroklimatu, sposoby ich pomiaru, normy oraz wpływ na organizmy zwierząt takich czynników jak: ochładzanie, wilgotność, oświetlenie pomieszczeń, zapylenie, szkodliwe domieszki gazowe, ozon.

Ponadto program zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia higieny psychicznej zwierząt i problemy sanitarno higieniczne budynków inwentarskich. W trakcie zajęć studenci poznają metody oceny parametrów mikroklimatycznych oraz sposoby kształtowania i optymalizacji warunków środowiskowych w celu podwyższenia wydajności zwierząt i zabezpieczenia przed szkodliwymi dla ich zdrowia egzogennymi wpływami.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Dobrostan zwierząt na tle Ustawy o Ochronie Zwierząt. Fizjologiczne, behawioralne, zdrowotne, produkcyjne i ekonomiczne kryteria oceny dobrostanu zwierząt(1godz.) 2.Definicja zoohigieny. Zakres zoohigieny na tle definicji choroby.

Środowisko naturalne a środowisko hodowlane. (1 godz.)

3.Wpływy geochemiczne i geobiotyczne na zdrowie i wydajność zwierząt(1 godz.)

4 i 5. Promieniowanie a zdrowie zwierząt. Geo- i elektromagnetyczne oddziaływania na organizmy zwierząt. (2 godz.)

6.i 7. Środowisko powietrzne a zdrowie zwierząt: (2 godz.)

a)jod

b)pH powietrza

c)jonizacja

8.i 9. Pomieszczenia dla zwierząt w aspekcie dobrostanu zwierząt:(2 godz.)

a.ciepłochronność budynku inwentarskiego

b.wilgotność powietrza

c.szkodliwe domieszki gazowe

d.fotoklimat pomieszczeń

10. Higiena psychiczna i somatyczna zwierząt (1 godz.)

Cwiczenia:

1.Dekalorymetria i anemometria (3 godz.)

2.Psychrometria i higrometria (3 godz.)

3.Luxometria i konimetria. (3 godz.)

4.Oznaczanie stężenia szkodliwych domieszek gazowych powietrza.

Ozon ? pomiary stężenia w powietrzu.(2 godz.)

5.Podstawy projektowania wentylacji budynków inwentarskich. (3 godz.)

6.Bilans cieplny budynków inwentarskich. (3 godz.)

7.Zaliczenie końcowe przedmiotu (3 godz.)

Literatura:

T. M. Janowski: Zoohigiena

E. Rokicki, T. Kolbuszewski: Higiena Zwierząt

L. Wolski: Mikroklimat w budynkach inwentarskich

E. Rokicki, I. Masłowska: Zoohigiena

R. Kołacz, Z. Dobrzański: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich

J.T. Marcinkowski Podstawy higieny

T.M. Janowski: Metodyka badań zoohigienicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu warunków utrzymania zwierząt na ich dobrostan. Szczegółowo omawiane są poszczególne parametry mikroklimatu, sposoby ich pomiaru, normy oraz wpływ na organizmy zwierząt takich czynników jak: ochładzanie, wilgotność, oświetlenie pomieszczeń, zapylenie, szkodliwe domieszki gazowe, ozon.

Ponadto program zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia higieny psychicznej zwierząt i problemy sanitarno higieniczne budynków inwentarskich. W trakcie zajęć studenci poznają metody oceny parametrów mikroklimatycznych oraz sposoby kształtowania i optymalizacji warunków środowiskowych w celu podwyższenia wydajności zwierząt i zabezpieczenia przed szkodliwymi dla ich zdrowia egzogennymi wpływami.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Dobrostan zwierząt na tle Ustawy o Ochronie Zwierząt. Fizjologiczne, behawioralne, zdrowotne, produkcyjne i ekonomiczne kryteria oceny dobrostanu zwierząt(1godz.) 2.Definicja zoohigieny. Zakres zoohigieny na tle definicji choroby.

Środowisko naturalne a środowisko hodowlane. (1 godz.)

3.Wpływy geochemiczne i geobiotyczne na zdrowie i wydajność zwierząt(1 godz.)

4 i 5. Promieniowanie a zdrowie zwierząt. Geo- i elektromagnetyczne oddziaływania na organizmy zwierząt. (2 godz.)

6.i 7. Środowisko powietrzne a zdrowie zwierząt: (2 godz.)

a)jod

b)pH powietrza

c)jonizacja

8.i 9. Pomieszczenia dla zwierząt w aspekcie dobrostanu zwierząt:(2 godz.)

a.ciepłochronność budynku inwentarskiego

b.wilgotność powietrza

c.szkodliwe domieszki gazowe

d.fotoklimat pomieszczeń

10. Higiena psychiczna i somatyczna zwierząt (1 godz.)

Cwiczenia:

1.Dekalorymetria i anemometria (3 godz.)

2.Psychrometria i higrometria (3 godz.)

3.Luxometria i konimetria. (3 godz.)

4.Oznaczanie stężenia szkodliwych domieszek gazowych powietrza.

Ozon ? pomiary stężenia w powietrzu.(2 godz.)

5.Podstawy projektowania wentylacji budynków inwentarskich. (3 godz.)

6.Bilans cieplny budynków inwentarskich. (3 godz.)

7.Zaliczenie końcowe przedmiotu (3 godz.)

Literatura:

T. M. Janowski: Zoohigiena

E. Rokicki, T. Kolbuszewski: Higiena Zwierząt

L. Wolski: Mikroklimat w budynkach inwentarskich

E. Rokicki, I. Masłowska: Zoohigiena

R. Kołacz, Z. Dobrzański: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich

J.T. Marcinkowski Podstawy higieny

T.M. Janowski: Metodyka badań zoohigienicznych

Artykuły naukowe dotyczące omawianej tematyki

Przepisy prawne dotyczące utrzymania i ochrony zwierzat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.