Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptakow

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HARP9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptakow
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Organizacja hodowli drobiu w Polsce. Specyfika rozrodu ptaków. Prowadzenie stad reprodukcyjnych różnych gatunków drobiu. Wpływ mikroklimatu na wczesne stadia embriogenezy Mikroklimat w inkubatorach halowych i awarie technologiczne. Choroby okresu okołowylęgowego. Oznaczanie wieku zamarłych zarodków i jaj niezapłodnionych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1 Organizacja hodowli drobiu w Polsce – stada zarodowe i reprodukcyjne drobiu grzebiącego oraz wodnego. 1 godz.

2 Behawior rozrodczy ptaków i specyfika rozrodu. 1 godz.

3 Prowadzenie stad reprodukcyjnych kur nieśnych i mięsnych. Aktualne problemy rozrodcze. Metody oceny i regulowania płodności. 2 godz.

4 Prowadzenie stad reprodukcyjnych indyków. Organizacja rozrodu. 1 godz.

5 Prowadzenie stad reprodukcyjnych ptactwa wodnego. Gęsi jako ptaki o sezonowym rozrodzie. Metody rozrodu w stadach kaczek typu Pekin i piżmowych. 2 godz.

6 Wpływ mikroklimatu w pomieszczeniach dla niosek na wczesne stadia embriogenezy. 1 godz.

7 Wymogi mikroklimatyczne w inkubatorach halowych z uwzględnieniem okresów krytycznych 1 godz.

8 Awarie technologiczne w inkubacji (przegrzanie, niedogrzanie, niedotlenienie itp.). 1 godz.

Tematyka ćwiczeń

1 Ocena jakości jaj ptactwa wodnego. Wybór, ocena oraz przygotowanie jaj od drobiu grzebiącego i wodnego do transportu do Zakładu Wylęgowego. 2 godz.

2 Obserwacje behawioru rozrodczego w stadkach kur i gęsi. Analiza wyników reprodukcyjnych gęsi na podstawie dokumentacji hodowlanej. 2 godz.

3 Pozyskiwanie i ocena ejakulatów od kogutów i gęsiorów oraz sztuczna inseminacja samic. 3 godz.

4 Test penetracji plemników in vitro u kur i gęsi. 2 godz.

5 Oznaczanie wieku zamarłych zarodków i jaj niezapłodnionych. 2 godz.

6 Ocena skorup powylęgowych. Badanie zarodków żywych, piskląt oraz ich brakowanie. 2 godz.

7 Choroby okresu okołowylęgowego. 1 godz.

8 Metody „in ovo” oraz balistokardiografia. 1 godz.

9 Zajęcia praktyczne na terenie ferm reprodukcyjnych i zakładu wylęgu drobiu. 5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1 Borzemska W. Patologia lęgów i okresu okołowylęgowego. w „Choroby drobiu” , praca zbiorowa pod redakcją M. Mazurkiewicza.Wyd. AR we Wrocławiu 2005

2 Chełmońska B., Kassner J. Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego samców ptaków oraz ich użytkowanie rozpłodowe w aspekcie sztucznego unasieniania[w] Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca pod redakcją prof. Jerzego Strzeżka. Biologia rozrodu zwierząt 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 2007

3 Rząsa J. Regulacja rozrodu ptaków [w] Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Biologia rozrodu zwierząt 1. praca zbiorowa pod redakcją prof. Tadeusza Krzymowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 2007

4 Etches R.J. Reproduction in poultry. Cab. Int. 1996

Literatura uzupełniająca:

1 Hocking P. M. Biology of breeding poultry. Poult. Sci.Symp. Ser. CAB Inter.2009

2 Lesson S., Summers J.D. Broiler Breeder production. University Books. Kanada 2000.

3 Brillard J. P. Recent developments of fertility in turkeys, in Nutritional approaches to arresting the decline in fertility of pigs and poultry. Taylor- Piccard, Nollet L. Wageningen Acad. Publ. 2006

4 Renema R., Robinson F. E. Examining the impact of nutrition on the fertility of broiler breeders. in Nutritional approaches to arresting the decline in fertility of pigs and poultry. Taylor- Piccard, Nollet L. Wageningen Acad. Publ. 2006

Efekty uczenia się:

Zdobycie umiejętności: organizacji produkcji jaj wylęgowych w stadach reprodukcyjnych ptaków grzebiących i wodnych, umiejętności pobierania nasienia i inseminacji ,przygotowania jaj do wylęgu, przewidywania wyników rozrodu i dokonywania analizy wyników inkubacji jaj.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.