Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczna produkcja drobiarska i ochrona zasobów genetycznych drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.EPDO9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna produkcja drobiarska i ochrona zasobów genetycznych drobiu
Jednostka: Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wpływ intensywnej hodowli i produkcji drobiu na zmienność genetyczną, środowisko, zdrowotność ptaków i jakość produktu. Proekologiczne technologie i gospodarstwa ekologiczne. Ochrona różnorodności biologicznej. Zasoby genetyczne drobiu w Polsce i w Europie

Pełny opis:

Zagrożenia w intensywnej hodowli i produkcji drobiu dotyczące zmienności genetycznej, zdrowotności i odporności na choroby, bezpieczeństwa żywności, odpadów i obciążenia środowiska.

Proekologiczne technologie w wielkotowarowej produkcji jaj i mięsa drobiu w Europie.

Chów drobiu w małych gospodarstwach.

Gospodarstwa ekologiczne i zasady certyfikacji. Ustawodawstwo i przepisy dotyczące

produkcji ekologicznej.

Znaczenie różnorodności biologicznej i ochrona zasobów genetycznych drobiu grzebiącego

i wodnego w Polsce i na świecie – metody konserwacji, światowa lista FAO ras

zagrożonych

Rodzime rasy drobiu – kura Zielononóżka kuropatwiana i kury wiejskie (Czubatka polska)

Gęś Zatorska i lokalne odmiany gęsi w kraju, służące do uzyskiwania produktów

najwyższej jakości oraz zachowaniu walorów lokalnej kultury i krajobrazu.

Literatura:

Cywa-Benko K. Charakterystyka genetyczna i fenotypowa rodzimych rodów kur objętych programem ochrony bioróżnorodności. Instytut Zootechniki Kraków 2002.

Mazanowski A. Metody zachowania rezerw genetycznych ptactwa wodnego. Biul. Inf. IZ R.XXII nr 3.

Rabsztyn A. Gęsi zatorskie jako populacja należąca do krajowych zasobów genetycznych gęsi. Zeszyty

Naukowe AR w Krakowie nr 314, Kraków 2006

Sherf Beate. World Watch List for domestic animal diversity. FAO Rome, 2000.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)