Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dobrostan zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.DZGL9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dobrostan zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia rozrodu stacjonarne 6 sem. elektywy
Hodowla ekologiczna 6 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem. elektyw
Prewencja 6 sem. przedmioty i elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z problematyką chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w warunkach dobrostanu, w aspekcie obowiązujących przepisów unijnych. Studenci zostaną zapoznani z kryteriami oceny dobrostanu zwierząt oraz z dobrostanem zwierząt w transporcie i uboju zwierząt.

Efekty kształcenia: Studenci poznają szczegółowe wymagania odnośnie utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych w różnych systemach utrzymania, oraz zapoznają się ze wskaźnikami oceny dobrostanu zwierząt.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Wprowadzenie ; relacje człowiek - zwierzę, pierwsze ustawy 2 godz.

2. Ustawa o Ochronie Zwierząt, Konwencje o Ochronie Zwierząt 1 godz.

3. Dobrostan; definicje, dyrektywy UE dotyczące ochrony zwierząt, wskaźniki dobrostanu 1 godz.

4. Fizjologiczne aspekty oceny dobrostanu 1 godz.

5. Zdrowotne i produkcyjne kryteria oceny dobrostanu 1 godz.

6. Behawioralne kryteria oceny dobrostanu 1 godz.

7. Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu 1 godz.

8. Dobrostan zwierząt gospodarskich 1 godz.

9 Dobrostan zwierząt laboratoryjnych. Zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne. 2 godz.

10. Wymogi w zakresie transportu zwierząt 2 godz.

11. Wymogi dotyczące uboju zwierząt 1 godz.

12. Zaliczenie 1 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Wymogi dobrostanu w chowie drobiu 2 godz.

2. Wymogi dobrostanu w chowie bydła 2 godz.

3. Wymogi dobrostanu w chowie świń 2 godz.

4. Wymogi dobrostanu w chowie innych gatunków zwierząt gospodarskich 2 godz.

5. Wymogi dobrostanu w hodowli ryb 2 godz.

6. Warunki środowiskowe w zwierzętarniach 2 godz.

7. ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich (zajęcia terenowe) 2 godz.

8. Ćwiczenia zaliczeniowe 1 godz.

Literatura:

Kołacz R. , Dobrzański Z.: Higiena i Dobrostan Zwierząt Gospodarskich

Krzanowska H.: Zwierzęta laboratoryjne . Hodowla i użytkowanie.

Polskie, Unijne i Międzynarodowe Akty prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia).

Prace naukowe, artykuły, doniesienia konferencyjne dotyczące tematyki dobrostanu zwierząt.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student potrafi scharakteryzować gatunki zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych pod względem ich naturalnego behawioru i przystosowania do środowiska, oraz posiada wiedzę na temat wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych na zachowanie się oraz efekty zdrowotne, produkcyjne i reprodukcyjne zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. Zna zasady i obowiązujące przepisy prawne, dotyczące chowu i hodowli oraz transportu i uboju zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych definiuje pojęcia związane z dobrostanem i kryteriami jego oceny, zna zasady związane z humanitarnym i etycznym podejściem do zwierząt opisuje i charakteryzuje naturalne zachowania zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych, ocenia wpływ warunków utrzymania na zdrowie, produkcję i zachowanie zwierząt. ocenia dobrostan zwierząt w aspekcie różnych kryteriów i wskaźników służących do jego oceny. Zna podstawowe akty prawne obowiązujące w UE i Polsce odnośnie utrzymania, transportu i uboju zwierząt. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny wystawiane są na podstawie aktywności studentów na zajęciach i prezentacji referatów z tematyki związanej z dobrostanem zwierząt, a na uzyskanie oceny bardzo dobrej studenci przystępują do egzaminu pisemnego. Dla uzyskania oceny bardzo dobrej wynik pracy pisemnej musi być większy lub równy 85%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy problematyki chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w warunkach dobrostanu, w aspekcie obowiązujących przepisów krajowych i obowiązujących w UE. Studenci zostaną zapoznani z kryteriami oceny dobrostanu zwierząt oraz z dobrostanem zwierząt w transporcie i uboju zwierząt.

Efekty kształcenia: Studenci poznają szczegółowe wymagania odnośnie utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych w różnych systemach utrzymania, oraz zapoznają się ze wskaźnikami oceny dobrostanu zwierząt.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Wprowadzenie ; relacje człowiek - zwierzę, pierwsze ustawy 2 godz.

2. Ustawa o Ochronie Zwierząt, Konwencje o Ochronie Zwierząt 1 godz.

3. Dobrostan; definicje, dyrektywy UE dotyczące ochrony zwierząt, wskaźniki dobrostanu 1 godz.

4. Fizjologiczne aspekty oceny dobrostanu 1 godz.

5. Zdrowotne i produkcyjne kryteria oceny dobrostanu 1 godz.

6. Behawioralne kryteria oceny dobrostanu 1 godz.

7. Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu 1 godz.

8. Dobrostan zwierząt gospodarskich 1 godz.

9 Dobrostan zwierząt laboratoryjnych. Zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne. 2 godz.

10. Wymogi w zakresie transportu zwierząt 2 godz.

11. Wymogi dotyczące uboju zwierząt 1 godz.

12. Zaliczenie 1 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Wymogi dobrostanu w chowie drobiu 2 godz.

2. Wymogi dobrostanu w chowie bydła 2 godz.

3. Wymogi dobrostanu w chowie świń 2 godz.

4. Wymogi dobrostanu w chowie innych gatunków zwierząt gospodarskich 2 godz.

5. Wymogi dobrostanu w hodowli ryb 2 godz.

6. Warunki środowiskowe w zwierzętarniach 2 godz.

7. ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich (zajęcia terenowe) 2 godz.

8. Ćwiczenia zaliczeniowe 1 godz.

Literatura:

Kołacz R. , Dobrzański Z.: Higiena i Dobrostan Zwierząt Gospodarskich

Krzanowska H.: Zwierzęta laboratoryjne . Hodowla i użytkowanie.

Polskie, Unijne i Międzynarodowe Akty prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia).

Prace naukowe, artykuły, doniesienia konferencyjne dotyczące tematyki dobrostanu zwierząt.

Uwagi:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student potrafi scharakteryzować gatunki zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych pod względem ich naturalnego behawioru i przystosowania do środowiska, oraz posiada wiedzę na temat wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych na zachowanie się oraz efekty zdrowotne, produkcyjne i reprodukcyjne zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. Zna zasady i obowiązujące przepisy prawne, dotyczące chowu i hodowli oraz transportu i uboju zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych definiuje pojęcia związane z dobrostanem i kryteriami jego oceny, zna zasady związane z humanitarnym i etycznym podejściem do zwierząt opisuje i charakteryzuje naturalne zachowania zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych, ocenia wpływ warunków utrzymania na zdrowie, produkcję i zachowanie zwierząt. ocenia dobrostan zwierząt w aspekcie różnych kryteriów i wskaźników służących do jego oceny. Zna podstawowe akty prawne obowiązujące w UE i Polsce odnośnie utrzymania, transportu i uboju zwierząt. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Bojarski, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy problematyki chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w warunkach dobrostanu, w aspekcie obowiązujących przepisów krajowych i obowiązujących w UE. Studenci zostaną zapoznani z kryteriami oceny dobrostanu zwierząt oraz z dobrostanem zwierząt w transporcie i uboju zwierząt.

Efekty kształcenia: Studenci poznają szczegółowe wymagania odnośnie utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych w różnych systemach utrzymania, oraz zapoznają się ze wskaźnikami oceny dobrostanu zwierząt.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Wprowadzenie ; relacje człowiek - zwierzę, pierwsze ustawy 2 godz.

2. Ustawa o Ochronie Zwierząt, Konwencje o Ochronie Zwierząt 1 godz.

3. Dobrostan; definicje, dyrektywy UE dotyczące ochrony zwierząt, wskaźniki dobrostanu 1 godz.

4. Fizjologiczne aspekty oceny dobrostanu 1 godz.

5. Zdrowotne i produkcyjne kryteria oceny dobrostanu 1 godz.

6. Behawioralne kryteria oceny dobrostanu 1 godz.

7. Zoohigieniczne wskaźniki oceny dobrostanu 1 godz.

8. Dobrostan zwierząt gospodarskich 1 godz.

9 Dobrostan zwierząt laboratoryjnych. Zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne. 2 godz.

10. Wymogi w zakresie transportu zwierząt 2 godz.

11. Wymogi dotyczące uboju zwierząt 1 godz.

12. Zaliczenie 1 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Wymogi dobrostanu w chowie drobiu 2 godz.

2. Wymogi dobrostanu w chowie bydła 2 godz.

3. Wymogi dobrostanu w chowie świń 2 godz.

4. Wymogi dobrostanu w chowie innych gatunków zwierząt gospodarskich 2 godz.

5. Wymogi dobrostanu w hodowli ryb 2 godz.

6. Warunki środowiskowe w zwierzętarniach 2 godz.

7. ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich (zajęcia terenowe) 2 godz.

8. Ćwiczenia zaliczeniowe 1 godz.

Literatura:

Kołacz R. , Dobrzański Z.: Higiena i Dobrostan Zwierząt Gospodarskich

Krzanowska H.: Zwierzęta laboratoryjne . Hodowla i użytkowanie.

Polskie, Unijne i Międzynarodowe Akty prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia).

Prace naukowe, artykuły, doniesienia konferencyjne dotyczące tematyki dobrostanu zwierząt.

Uwagi:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student potrafi scharakteryzować gatunki zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych pod względem ich naturalnego behawioru i przystosowania do środowiska, oraz posiada wiedzę na temat wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych na zachowanie się oraz efekty zdrowotne, produkcyjne i reprodukcyjne zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. Zna zasady i obowiązujące przepisy prawne, dotyczące chowu i hodowli oraz transportu i uboju zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych definiuje pojęcia związane z dobrostanem i kryteriami jego oceny, zna zasady związane z humanitarnym i etycznym podejściem do zwierząt opisuje i charakteryzuje naturalne zachowania zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych, ocenia wpływ warunków utrzymania na zdrowie, produkcję i zachowanie zwierząt. ocenia dobrostan zwierząt w aspekcie różnych kryteriów i wskaźników służących do jego oceny. Zna podstawowe akty prawne obowiązujące w UE i Polsce odnośnie utrzymania, transportu i uboju zwierząt. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.