Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkcja zwierzęca w aspekcie dobrostanu zwierząt i higieny środowiska wiejskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.DOBR9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0988) Health and Welfare, inter-disciplinary programmes
Nazwa przedmiotu: Produkcja zwierzęca w aspekcie dobrostanu zwierząt i higieny środowiska wiejskiego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Strona przedmiotu: http://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=H.DFZ.DOBR9.NI.HZONX
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem i ocena dobrostanu zwierząt oraz wpływem produkcji zwierzęcej na środowisko wiejskie, bezpieczeństwo pracy i funkcjonowanie społeczności lokalnej

Pełny opis:

Tereny wiejskie definicja i charakterystyka

Wpływ gospodarki rolnej na funkcjonowanie społeczności wiejskich

Gospodarka odpadami produkcyjnymi i komunalnymi na terenach wiejskich

Rolnicze i poza rolnicze skażenia gleby

Relacje człowiek – zwierzę; rys historyczny, pierwsze ustawy . Ustawa o Ochronie Zwierząt, Konwencje o Ochronie Zwierząt

Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko

Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

Kryteria oceny dobrostanu (fizjologiczne, zdrowotne, produkcyjne, behawioralne, zoohigieniczne)

Transport zwierząt

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Literatura:

R. Kołacz, Z. Dobrzański: „ Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich

J.T. Marcinkowski „Podstawy higieny”

L. Tymczyna, A. Chmielowiec: „Higiena środowiska wiejskiego”

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu dobrostanu zwierząt

Efekty uczenia się:

Student

potrafi scharakteryzować gatunki zwierząt gospodarskich pod względem ich naturalnego behawioru i przystosowania do środowiska, oraz posiada wiedzę na temat wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych na zachowanie się oraz efekty zdrowotne, produkcyjne i reprodukcyjne zwierząt gospodarskich

opisuje i charakteryzuje naturalne zachowania zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych, ocenia wpływ warunków utrzymania na zdrowie, produkcję i zachowanie zwierząt

ocenia dobrostan zwierząt w aspekcie różnych kryteriów i wskaźników służących do jego oceny

prawidłowo interpretuje i stosuje prawo obowiązujące w UE i Polsce odnośnie utrzymania, transportu i uboju zwierząt

opisuje funkcjonowanie ekosystemu, zasady ochrony przyrody, środowiska naturalnego i hodowlanego

analizuje podstawowe zjawiska fizyczne i zjawiska biologiczne stosując podstawowe metody matematyczne i techniki informatyczne

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna w postaci pytań otwartych lub/i w postaci testów do wyboru/uzupełnienia. Na zaliczenie przedmiotu należy uzyskać 60% zastosowanej punktacji. Udział ćwiczeń w ocenie końcowej 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem i ocena dobrostanu zwierząt oraz wpływem produkcji zwierzęcej na środowisko wiejskie, bezpieczeństwo pracy i funkcjonowanie społeczności lokalnej

Pełny opis:

Relacje człowiek – zwierzę; rys historyczny, pierwsze ustawy . Ustawa o Ochronie Zwierząt, Konwencje o Ochronie Zwierząt

Dobrostan; definicje, dyrektywy UE dotyczące ochrony zwierząt, wskaźniki dobrostanu

Kryteria oceny dobrostanu (fizjologiczne, zdrowotne, produkcyjne, behawioralne, zoohigieniczne)

Tereny wiejskie definicja i charakterystyka. Gospodarka odpadami produkcyjnymi i komunalnymi na terenach wiejskich

Wpływ gospodarki rolnej na funkcjonowanie społeczności wiejskich

Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Dobrostan w transporcie zwierząt

Wymogi dobrostanu w chowie zwierząt laboratoryjnych i towarzyszacych

Ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich (zajęcia terenowe)

Literatura:

J.T. Marcinkowski „Podstawy higieny”

Kołacz R , Dobrzański Z.: Higiena i Dobrostan Zwierząt Gospodarskich

L. Tymczyna, A. Chmielowiec: „Higiena środowiska wiejskiego”

Polskie, Unijne i Międzynarodowe Akty prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia).

Prace naukowe, artykuły, doniesienia konferencyjne dotyczące tematyki dobrostanu zwierząt.i środowiska wiejskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.