Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowlane aspekty rozrodu drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.ASPE9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowlane aspekty rozrodu drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją hodowli drobiu w Polsce. Zaprezentowanie wybranych zagadnień specyfiki rozrodu ptaków domowych i ozdobnych. W ramach przedmiotu zostaną omówione zasady powadzenia stad reprodukcyjnych różnych gatunków drobiu, fizjologiczne podstawy sezonowości rozrodu oraz behawior płciowy. Ponadto, metody kriokonserwacji nasienia i sztuczna inseminacja.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Organizacja hodowli drobiu– stada reprodukcyjne drobiu grzebiącego oraz wodnego.

Behawior rozrodczy ptaków i specyfika rozrodu (magazynowanie nasienia w układzie rozrodczym samic).

Metody oceny i regulowania płodności.

Prowadzenie stad reprodukcyjnych kur nieśnych i mięsnych. Aktualne problemy w rozrodzie.

Prowadzenie stad reprodukcyjnych ptactwa wodnego. Gęsi jako ptaki o sezonowym rozrodzie.

Wpływ mikroklimatu w pomieszczeniach dla niosek na wczesne stadia embriogenezy.

Wymogi mikroklimatyczne w inkubatorach halowych z uwzględnieniem okresów krytycznych.

Tematyka ćwiczeń

Ocena jakości jaj wylęgowych. Wybór oraz przygotowanie dla Zakładu Wylęgowego.

Obserwacje behawioru rozrodczego w stadzie gęsi. Analiza wyników reprodukcyjnych gęsi na podstawie dokumentacji hodowlanej.

Pozyskiwanie i ocena ejakulatów oraz sztuczna inseminacja samic.

Test penetracji plemników in vitro u kur i gęsi.

Oznaczanie wieku zarodków i jaj niezapłodnionych zamarłych.

Zajęcia praktyczne na terenie fermy reprodukcyjnej i zakładu wylęgu drobiu.

Literatura:

Chełmońska B., Kassner J. Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego samców ptaków oraz ich użytkowanie rozpłodowe w aspekcie sztucznego unasieniania[w:] Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca pod redakcją Jerzego Strzeżka. Biologia rozrodu zwierząt 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 2007

Etches R. J. Reproduction in Poultry. Cab. Int. 1996

Hocking P. M. Biology of Breeding Poultry. Poult. Sci. Symp. Ser. CAB Inter. 2009

Borzemska W. Patologia lęgów i okresu okołowylęgowego. w „Choroby drobiu” , praca zbiorowa pod redakcją M. Mazurkiewicza.Wyd. AR we Wrocławiu 2005

Gumułka M., Rozenboim I. 2013. Mating activity of domestic geese ganders (Anser anser f. domesticus) during breeding period in relation to age, testosterone and thyroid hormones. Animal Reproduction Science, 142: 183– 190.

Gumułka M., Rozenboim I. 2015. Breeding period – associated changes in semen quality, concentrations of LH, PRL, gonadal steroid and thyroid hormones in domestic goose ganders (Anser anser f. domesticus). Animal Reproduction Science, 154: 166- 175.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna zasady prowadzenia stad reprodukcyjnych różnych gatunków ptaków grzebiących i wodnych.

Opisuje behawior rozrodczy ptaków grzebiących i wodnych oraz rozumie konieczność jego uwzględnienia przy planowaniu rozrodu.

Zna specyfikę wspomagania rozrodu ptaków domowych związaną z magazynowaniem plemników.

Charakteryzuje czynniki środowiskowe i epizootyczne wpływających na wyniki rozrodu.

Umiejętności:

Dobiera ptaki do rozrodu.

Weryfikuje wyniki reprodukcji.

Planuje pracę fermy reprodukcyjnej i zakładu wylęgu drobiu.

Kompetencje społeczne:

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Wykazuje potrzebę dalszego poszerzania wiedzy.

Postrzega związek pomiędzy dobrostanem a wynikami reprodukcyjnymi.

Kreatywny w organizowaniu rozrodu ptaków. Umiejętnie zarządza stadami reprodukcyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie przedmiotu:

Na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć pozytywnie na pytania kolokwium zaliczeniowego.

Ocena kolokwium:

Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.