Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.9TOKS.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 3 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana 4 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi toksykologii ogólnej i szczegółowej

Pełny opis:

Tematyka wykładowa

1.Trucizna a ksenobiotyk i inne pojęcia toksykologiczne

2. Metabolizowanie trucizn w ustroju

3. Mechanizmy i efekty działania trucizn w organizmie

4. Czynniki zanieczyszczające powietrze, glebę i wodę

5. Toksykologia leków

Realizowane są również i inne tematy, które są zmienne i związane z aktualnym, w danym roku prowadzenia zajęć, zagrożeniem toksykologicznym

Tematyka ćwiczeniowa

1. Wywiad toksykologiczny i zabezpieczenie materiału do badań

2. Laboratoryjne metody badań toksykologicznych

Realizowane są też tematy zmienne: poznanie specyfiki pracy Zakładu Uzdatniania Wody lub Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Literatura:

1. Manahan S.E. - Toksykologia środowiska, aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. PWN 2012

2. Piotrowski J.K. - Podstawy toksykologii, Wyd. WNT 2009

3. Seńczuk W. - Toksykologia współczesna Wyd.PZWL, Warszawa 2005

Publikacje oryginalne i przeglądowe w czasopismach naukowych dotyczące tematyki przedmiotu

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe terminy i zagadnienia z zakresu toksykologii. Zna i rozumie zależności pomiędzy ksenobiotykami a organizmem żywym na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów. Rozróżnia pojęcia ekotoksykologiczne i rozumie mechanizmy toksycznego oddziaływania substancji chemicznych na ekosystemy. Definiuje zagrożenia zdrowia człowieka spowodowane substancjami chemicznymi.

Potrafi zastosować wiedzę toksykologiczną w ochronie biosfery. Rozróżnia substancje toksyczne pochodzenia naturalnego i antropogenne

Rozpoznaje ryzyko narażenia organizmów żywych na ksenobiotyki. Ma świadomość zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka ze strony zanieczyszczeń chemicznych. Ma świadomość podnoszenia kwalifikacji celem lepszego zabezpieczenia zdrowia swojego i innych ludzi podczas pracy laboratoryjnej i w życiu codziennym

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza - sprawdzian testowy (I termin), przy czym poniżej 55% prawidłowych odpowiedzi to ocena ndst, 55-60% - dst, 61-70% - dst+, 71-80% - db, 81-90% - db+, a powyżej 90% - ocena bdb. Takie same kryteria stosowane są w odniesieniu do umiejętności i kompetencji społecznych. II i III termin egzaminu to odpowiedzi ustne z zastosowanie takich kryteriów jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Lutnicka
Prowadzący grup: Hanna Lutnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Lutnicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.