Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy higieny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.9HIGI.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy higieny
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 3 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana 4 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wpływem środowiska naturalnego (lub sztucznego) na zdrowie ludzi i zwierząt. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pomiarów oraz sposobami eliminacji niekorzystnych czynników środowiska, przy jednoczesnym wprowadzaniu elementów sprzyjających ochronie zdrowia zapewniających jednostce i społeczeństwu komfort rozwoju psychicznego i fizycznego. Przedmiot obejmuje zaganiania dotyczące wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt hałasu, wilgotności powietrza, zapylenia, światła, szkodliwych domieszek gazowych, pól geo i eletromagnetycznych. Ponadto studenci zostaną zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy, oraz sposobami postępowania ze szkodnikami w budynkach mieszkalnych i inwentarskich.

Pełny opis:

1. Termometria z podstawami termoregulacji.

2. Dekalorymetria i anemometria.

3. Psychrometria i higrometria.

4. Oświetlenie pomieszczeń i pomiary jasności.

5. Konimetria. Hałas.

6. Pola geo i elektromagnetyczne - pomiary.

7. Oznaczanie stężenia szkodliwych domieszek gazowych powietrza

– pomiary.

8. Ozon – pomiary stężenia w powietrzu.

9. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

10. Metody i środki stosowane w dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

(DDD).

Literatura:

1. Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej. Kośla T.Wyd. SGGW. warszawa

2.Agrometeorologia i klimatologia. Rojek Marian, Żyromski Andrzej. Wydawnictwo Uniw. Przyrodniczy we Wrocławiu

3. Higiena. Karczewski J. K. (red.). wydawca: PZWL.

4. Podstawy higieny. J. T. Marcinkowski (red.). Wydawnictwo VOLUMED Wrocław.

5. Ćwiczenia z higieny zwierząt. Tadeusz Kośla. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

6. Higiena utrzymania zwierząt amatorskich. Tadeusz Kośla. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Opisuje i definiuje podstawowe zjawiska, procesy fizyczne i biofizyczne zachodzące w przyrodzie

2. Ma ogólną wiedzę na temat znaczenia środowiska przyrodniczego oraz technik, technologii i materiałów wykorzystywanych w kształtowaniu potencjału przyrody i jakości życia człowieka

3. Potrafi zdefiniować podstawowe kryteria i uwarunkowania hodowli,

dobrostanu oraz higieny zwierząt, a także profilaktyki

weterynaryjnej

Umiejętności

1. Analizuje i interpretuje zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w

przyrodzie

2. Analizuje zjawiska wpływające na zdrowie zwierząt i ludzi oraz stan

środowiska naturalnego i hodowlanego;

3.Dobiera odpowiednie techniki, technologie i materiały do

rozwiązywania problemów w zakresie zdrowia zwierząt oraz stanu

środowiska naturalnego

Kompetencje społeczne

1. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę uczenia się, ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych

2. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości w działaniach własnych i

innych osób; postępuje etycznie

3. Wykazuje wrażliwość na prawa zwierząt i ochronę środowiska przyrodniczego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: Test

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pawlak, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.