Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia epizootyczne w środowisku przyrodniczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.9EPIZ.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia epizootyczne w środowisku przyrodniczym
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 4 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana 5 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć studentom zostanie przedstawiona ogólna sytuacja epizootiologiczna i epidemiologiczna w Polsce. Przedstawione zostania ważniejsze choroby bakteryjne, wirusowe i inwazyjne zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, a także sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Podkreślony zostanie związek pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska a powstawaniem ognisk chorób. Kompetencja w występowania najważniejszych zagrożeń epizootycznych. Znajomość zasad i przepisów postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia chorobami zaraźliwymi w hodowli i chowie oraz przy obrocie zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego i materiałem biologicznym.

Pełny opis:

Epizootiologia jako nauka. Podstawowe pojęcia epizootiologiczne

Sytuacja epizootiologiczna i epidemiologiczna w Polsce

Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych i zaraźliwych. Odporność ogólna (resistentio) i specyficzna (immunitas).

Choroby zwierząt dziko i wolno żyjących wywoływanych przez bakterie

Choroby zwierząt dziko i wolno żyjących wywoływanych przez wirusy

Choroby inwazyjne zwierząt dziko i wolno żyjących

Choroby odzwierzęce- zoonozy

Zwalczanie prawne (z urzędu) chorób zaraźliwych. Organizacja służby weterynaryjnej

Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt

Sanitarno-weterynaryjna ocena poubojowa zwierząt dziko żyjących

Bioakumulacja metali ciężkich w tkankach zwierząt w zdewastowanym środowisku przyrodniczym.

Zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony ferm przemysłowych i przemysłu rolno-spożywczego.

Literatura:

KitaJ., Oyrzanowicz J, Dziąba K.: „Metody zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt gospodarskich.” PWN 1987

Kolarzyk E (red) Wybrane problemy z higieny i ekologii człowieka Kraków 2000.

Prawo weterynaryjne, Zbiór przepisów., Oleszko Aleksander, Jeżyńska Beata, Pastuszko Radosław, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005 , wydanie I

Strona internetowa Inspekcji Weterynaryjnej http://www.wetgiw.gov.pl/

Strona internetowa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej http://www.vetpol.org.pl/

Przegląd Epidemiologiczny

Artykuły w weterynaryjnych czasopismach naukowych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje podstawowe pojęcia epizootiologiczne i charakteryzuje sytuację epizootiologiczną i epidemiologiczną w Polsce

Rozróżnia i zna zasady zapobiegania najważniejszym chorobom zwierząt dziko i wolno żyjących wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasożyty, a tak ze chorobom odzwierzęce

Orientuje się regulacji prawnych dotyczących dobrostanu zwierząt

Wskazuje zagrożeń środowiska przyrodniczego ze strony ferm przemysłowych i przemysłu rolno-spożywczego.

Umiejętności:

Potrafi wdrażać zasady służące zapobieganiu występowania chorób zakaźnych i zaraźliwych u zwierząt

Weryfikuje warunki utrzymania zwierząt w odniesieniu do przyjętych norm dobrostanu

Umie zinterpretować wyniki sanitarno-weterynaryjnej oceny poubojowej zwierząt dziko żyjących.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy zagrożeń wynikających z zaniedbania kontroli epizootycznej

Postępuje zgodne z regulacjami prawnymi z zakresu prawa weterynaryjnego

Wykazuje wrażliwość na prawa zwierząt i ochronę środowiska przyrodniczego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka
Prowadzący grup: Jerzy Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.