Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena psychiczna zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.947XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena psychiczna zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia rozrodu stacjonarne 6 sem. elektywy
Hodowla ekologiczna 6 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem. elektyw
Prewencja 6 sem. przedmioty i elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot na celu przedstawienie psychicznych mechanizmów kierujących zachowaniem zwierząt oraz psychicznych uwarunkowań koniecznych dla zapewnienia im dobrostanu.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Historia badań o zachowaniu i psychice zwierząt 1 godz.

2. Zachowania wrodzone (instynkty) i wyuczone (doświadczenie); Rozpoznawanie modeli zachowań Powiązania zachowań instynktownych i wyuczonych) 2 godz.

3. Pojęcie popędu. Realizacja popędów warunkiem prawidłowego funkcjonowania psychiki zwierzęcia 2 godz.

4. Umysł zwierząt. Czy zwierząt posiadają "osobowość 1 godz.

5. Psychiczne relacje społeczne u zwierząt: jednostka- stado -gatunek -obcy 1 godz.

6. Psychologia zalotów 1 godz.

7. Zachowania rodzinne. Relacje rodzice - potomstwo, relacje pomiędzy krewnymi 2 godz.

8. Psychologia stada 1 godz.

9. Zachowania altruistyczne u zwierząt 1 godz.

10. Psychologia udomowienia 1 godz.

11. Psychiczne konsekwencje antropogenizacji środowiska życia zwierząt 1 godz.

12. Psychiczne relacje człowiek-zwierzę 1 godz.

Literatura:

Griffin D R.Umysł zwierzą Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

Serpell J. W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie-zwierzęta, PIW 1998

Buss DM Psychologia ewolucyjna, GWP, 2001

Wilson E.O. Socjobiologia, Zysk i sp, 2001

Manning A. "Wstęp do etologii zwierząt" PWN 1976

Tinbergen N. : Badania nad instynktem. Warszawa 1976.

Dawkins R. Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen. Wydawnictwo: Prószyński i S-ka. Warszawa, 2009,

Lorenz K Tak zwane zło PIW 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna historię badań o zachowaniu i psychice zwierząt.

Objaśnia psychiczne mechanizmy w relacjach społecznych u zwierząt:

Wskazuje konsekwencje antropogenizacji środowiska życia zwierząt

Umiejętności

Umie interpretować i korzystać z modele zachowań zwierząt

Potrafi przewidywać reakcje behawioralne zwierząt reakcji na bodźce

Potrafi oceniać psychiczne relacje człowiek-zwierzę

Kompetencje społeczne

Świadomość , że „zwierzę nie jest rzeczą”

Postrzeganie relacji człowiek-zwierzę

Otwartość na obserwację zachowania się zwierząt

Dbałość o dobrostan psychiczny zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru

ocena ndst (2,0) <55%

ocena dst (3,0) 55-60%

ocena plus dostateczna (3,5) 61-70%

ocena dobra (3,0) 71-80%

ocena plus dobra (4,5) 81-90%

Ocena bdb (5,0) >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lis
Prowadzący grup: Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lis
Prowadzący grup: Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.