Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo inwentarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.BUDI3.SI.HZOHX.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo inwentarskie
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie absolwentów do uczestniczenia w procesie inwestycyjnym w charakterze technologa i inwestora. Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia: właściwości techniczne materiałów budowlanych, czynniki wpływające na projekt (program użytkowy, wybrane zagadnienia prawne, ocenę warunków lokalizacyjnych, rozwiązanie materiałowo-przestrzenne, kształtowania właściwego mikroklimatu, mechanizacje produkcji, ekonomika budowy), nowoczesne budynki inwentarskie.

Ćwiczenia o charakterze projektowym obejmują: omówienie zasad tworzenia rysunków budowlanych, zapoznanie absolwenta z dokumentacją architektoniczno-budowlaną, opracowanie koncepcji projektowej budynku inwentarskiego.

Pełny opis:

Właściwości techniczne (fizyczne i mechaniczne) materiałów budowlanych ich charakterystyka i zastosowanie w budynkach inwentarskich.

Czynniki wpływające na projekt nowego, adaptowanego lub modernizowanego budynku inwentarskiego, program użytkowy.

Wybrane zagadnienia prawne, warunki gruntowo-wodne, ukształtowanie terenu, klimat lokalny.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne i funkcjonalno-przestrzenne. Mikroklimat.

Obiekty i urządzenia towarzyszące, stopień mechanizacji produkcji.

Nowoczesne budynki inwentarskie – przykłady.

Wydanie i omówienie indywidualnego ćwiczenia projektowego budynku inwentarskiego. Omówienie zasad tworzenia rysunków budowlanych.

Zapoznanie z dokumentacją architektoniczno-budowlaną budynku inwentarskiego.

Ustalenie koncepcji rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, technologii produkcji oraz rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego budynku inwentarskiego.

Konsultacje ćwiczenia projektowego. Ustalenie charakterystyki czynników związanych z lokalizacją działki siedliskowej i opracowanie koncepcji jej zagospodarowania przestrzennego.

Konsultacje ćwiczenia projektowego. Obliczenie wymaganej powierzchni i pojemności magazynów nawozów naturalnych.

Literatura:

Jan Z. Lenard. Podstawy budownictwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1983

Poradniki: Standardy dla gospodarstw rolnych. www.ibmer.waw.pl

Efekty uczenia się:

Zna właściwości techniczne materiałów i wyrobów budowlanych i ich zastosowanie w budownictwie inwentarskim. Zna wymagania technologiczne i funkcjonalne, typy i rozwiązania materiałowo-konstrukcje oraz zasady wymiarowania i usytuowania budynków inwentarskich.

Zna systematykę budownictwa inwentarskiego w zależności od przeznaczenia i technologii produkcji, czynniki wpływające na budynek a związane z jego lokalizacją oraz zasady kształtowania właściwego mikroklimatu w budynkach. Zna standardy dla budownictwa inwentarskiego w UE.

Potrafi dokonać wyboru odpowiednich materiałów i wyrobów budowlanych do warunków ich użytkowania oraz opracować koncepcję projektową budynku inwentarskiego.

Potrafi dostosować rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne i funkcjonalne oraz instalacyjne do wielkości produkcji i specyfiki budynku oraz wymagań środowiskowych.

Ma świadomość faktu, że każdy budynek i obiekt budowlany można skonstruować na wiele sposobów, a każde rozwiązanie pociąga za sobą różne skutki ekonomiczne, ekologiczne i inne

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Bieda, Grzegorz Nawalany
Prowadzący grup: Grzegorz Nawalany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.