Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.BIMO9.SL.HZOBX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna w medycynie
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wykorzystaniem biologii molekularnej w różnych dziedzinach medycyny klinicznej i sądowej. Szeroko omawiane jest stosowanie analiz molekularnych w diagnostyce chorób genetycznych, nowotworowych i infekcyjnych, a także farmakogenetyce. Poruszane są również problemy wykorzystanie osiągnięć w dziedzinie biologii molekularnej w terapii genowej, transplantologii, a także w kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykłady

1. Choroby genetyczne związane z defektem genomu jądrowego. (2 godz.)

2. Molekularne podłoże chorób nowotworowych: geny supresorowe, onkogeny, geny mutatorowe,

zaburzenia cyklu komórkowego, „nieśmiertelność” komórek nowotworowych. Predyspozycje

genetyczne w chorobach nowotworowych. (2 godz.)

3. Diagnostyka chorób infekcyjnych. (2 godz.)

4. Choroby układu odpornościowego uwarunkowane genetycznie. (2 godz.)

5. Defekty genomu mitochondrialnego. (1 godz.)

6. Farmakogenetyka (różnice osobnicze w reakcji na różne grupy leków). (1 godz.)

7. Biologia molekularna w medycynie sądowej: ustalanie ojcostwa, analiza śladów biologicznych z

miejsca przestępstwa. (2 godz.)

8. Terapia genowa - możliwości i perspektywy. (3 godz.)

Literatura:

„Biologia molekularna w medycynie” pod red. J. Bala.

„Genomy” T.A. Brown.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe metody molekularne stosowane w badaniach medycznych.

Student ma wiedzę na temat metod molekularnych stosowanych w diagnostyce chorób genetycznych, nowotworowych i infrkcyjnych.

Student posiada wiedzę na temat badań molekularnych stosowanych w farmakogenetyce, medycynie sądowej.

Student ma podstawową wiedzę na temat możliwości i perspektyw terapii genowej.

Umiejętności

Student potrafi wskazać i ocenić możliwość wykorzystania technik molekularnych w medycynie

Kompetencje społeczne

Ma świadomość korzyści wynikających ze stosowania metod molekularnych w medycynie.

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie konieczność ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne (termin 1, 2, 3)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sutkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sutkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.