Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia adaptacji środowiskowych roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.BASR9.SM.HZOBX.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia adaptacji środowiskowych roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka proponowanego przedmiotu omawia szeroko zmiany strukturalne (na poziomie komórkowym), morfologiczne, anatomiczne i metaboliczne, zachodzące od milionów lat ewolucji, które pozwoliły roślinom zaadaptować się do stref klimatycznych skrajnie różniących się pod względem termicznym, dostępu wody, światła, związków mineralnych etc. Studenci poznają nie tylko bogactwo form roślinnych, ale także uzyskają podstawową wiedzą pozwalającą na lepsze zrozumienie mechanizmów obronnych roślin uruchamianych w czasie występowania stresów środowiskowych, oraz mającą zastosowanie w hodowli nowych form roślin spełniających wymagania współczesnego rolnictwa.

Pełny opis:

Szczegółowy harmonogram wykładów:

1. Definicja stresu i strategie roślin jego unikania, tolerowania oraz adaptacji. Teoria Lemarcka, Darwina i neo-darwinizmu. Definicje modyfikacji oraz jej dziedziczenia

2. i 3. Zmiany na poziomie komórkowym rola RNA, DNA, błon cytoplazmatycznych, plastydów

4. Początki życia organizmy jednokomórkowe, mutacje, heterotrofizm, wielkie kryzysy życia powodujące wymieranie organizmów

5. Kolonie komórek, budowanie tkankopodobnych struktur, przedstawiciele plechowców i tkankowców (Cormophyta)

6. Zmiany strukturalne i morfologiczne, które umożliwiły roślinom opuszczenie środowiska wodnego i zamieszkania na lądzie

7. i 8. Adaptacje morfologiczne i anatomiczne (budowa liści, łodyg, kwiatów i korzeni u roślin zamieszkujących różne strefy klimatyczne (pustynie, tundrę, Arktykę i Antarktydę, lasy deszczowe i strefy subtropikalne)

9. i 10. Typy nasion umożliwiające rozprzestrzenianie się roślin w obszarze wielu tysięcy kilometrów kwadratowych, adaptacje nasion do warunków klimatycznych

11. Kaktusy jako najliczniejsza grupa roślin okrytonasiennych dostosowana do życia w ekstremalnych warunkach

12. Dostosowanie roślin do życia w oceanach

13. Góry Księżycowe zagadnienia gigantyzmu u roślin. Rośliny niespotykane w innych rejonach świata

14. Endemity na przykładzie Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii

15. Rośliny rolnicze selekcja i zabiegi hodowlane zmieniające rośliny dzikie w rośliny uprawne

16-20. Adaptacje roślin uprawnych wymuszone przez człowieka

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń:

Ćwiczenia zblokowane po 5 godzin:

1.Oglądanie preparatów pod mikroskopem świetlnym przystosowania roślin na poziomie komórkowym, chloroplasty, mitochondria, budowa błon cytoplazmatycznych, preparaty form jednokomórkowych: euglena zielona, toczek, okrzemki

2.Wyjście do Ogrodu Botanicznego, zapoznanie się z roślinami pochodzącymi z różnych stref klimatycznych, oglądanie przystosowań adaptacyjnych do różnych warunków klimatycznych: storczyki, kaktusy, Pandanus (modyfikacje korzeni), epifity, rośliny wodne (rzęsa, strzałka wodna, lotos), palmy, cyprysy.

Literatura:

Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Strasburger N. Botanika. Schenck Schimper Wydawnictwo – PWRIL. 1972.

Whitfield E. Ziemia planeta tajemnicza. (P. Whitfield Ed.), Penta 1995.

Efekty uczenia się:

Student po kursie dysponuje ogólną wiedzą dotyczącą ewolucyjnych zmian zachodzących w roślinach pozwalających im na ich dostosowanie się do zmieniających się warunków klimatycznych. Student zapoznaje się z przykładami wspaniałej flory różnych kontynentów, jak też ze zmianami wymuszonymi przez człowieka, dzięki którym dzikie rośliny przybrały obecną formę roślin uprawnych. Wiedza ta daje podstawy do badań z zakresu hodowli nowych odmian roślin uprawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na podstawie uczestnictwa na ćwiczeniach, aktywności, i wygłoszonego referatu dotyczącego wybranego przez studenta zagadnienia dotyczącego przystosowania morfologicznego, anatomicznego lub metabolicznego konkretnych gatunków roślin do danego stresu czy warunków klimatycznych. Egzamin końcowy pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)