Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia żywności i pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.9111X.SI.HZOHX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia żywności i pasz
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą zawartą w nowych dyrektywach Unii Europejskiej i Kodeksu Żywnościowego. Zdefiniowanie podstawowych pojęć: żywność, pasza, ich jakość. Szczególnie uwzględniony zostanie aspekt mikrobiologiczny niezbędny w procesie powstawania wybranych artykułów spożywczych i pasz. Studenci dowiadują się także o korzystnych i niekorzystnych produktach metabolizmu drobnoustrojów wpływających na stan sanitarny żywności i pasz oraz poznają metody konserwacji i uszlachetniania tych produktów.

Pełny opis:

Wykłady (15h):

1. Zapoznanie studentów z nowymi dyrektywami UE i Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius FAO/WHO) w zdefiniowaniu podstawowych pojęć dotyczących żywności i pasz.

2. Charakterystyka drobnoustrojów mogących wpływać zarówno dodatnio jak i ujemnie na jakość żywności i pasz.

3. Fizjologia bakterii i promieniowców oraz grzybów mikroskopowych - wzajemne interakcje miedzy mikroorganizmami w środowisku ich bytowania oraz organizmami wyższymi.

4. Żywność i pasze z roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) i ich wpływ na ludzi i zwierzęta.

5. Produkty metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skalę przemysłową do produkcji żywności i pasz.

6. Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów wraz z podstawami immunologii i praktycznego wykorzystywania zjawisk odpornościowych - mechanizm patogenezy.

7. Zasady zwalczania patogennych mikroorganizmów.

8. Przegląd chorobotwórczych drobnoustrojów mających znaczenie dla żywności i pasz, zatrucia pokarmowe.

9. Metody konserwacji i uszlachetniania żywności i pasz z wykorzystaniem drobnoustrojów.

10. Wykorzystanie mikroorganizmów w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej w otrzymywaniu roślinnych i zwierzęcych organizmów transgenicznych.

11. Mikroflora surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

12. Przemysłowe wykorzystywanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym.

13. Szczepionki bakteryjne, probiotyki, biopreparaty, technologie ich produkcji i sposoby stosowania w przemyśle spożywczym.

14. Mikrobiologiczne podstawy sporządzania kiszonek oraz procesy wpływające na obniżenie jej jakości.

15. Mikotoksyny w kiszonkach i ich ujemny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

Literatura:

Literatura:

1.Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003

2. Kunicki - Goldfinger w.: Życie bakterii. PWN Warszawa 1998

3. Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia techniczna. tom 1 - 2, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.

4. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.; Towaroznawstwo żywnosci t. 1 i2, WSiP, Warszawa 2004.

5. Trojanowska K., Giebel H., Gołebiowska B.; Mikrobiologia zywnosci, Poznań 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu mikrobiologicznego aspektu powstawania żywności i produkcji pasz.

2. Zna podstawowe zasady wytwarzania żywności i pasz z roślin naturalnych i modyfikowanych genetycznie.

3. Posiada wiedzę na temat produktów metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skale przemysłową.

4. Posiada ogólną wiedzę na temat procesów gnicia i pleśnienia, jako czynników obniżających wartość żywności i pasz oraz na temat obecności toksycznych metabolitów.

Umiejętności

1) Student potrafi określić czystość mikrobiologiczną żywności i paszy oparciu o zdobytą wiedzę.

2) Potrafi określić stan sanitarno higieniczny badanego materiału.

Kompetencje społeczne

1. Student potrafi połączyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych z wiedzą uzyskaną w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny (test wyboru).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student uzyska mniej niż 50% opanowania obowiązujących treści programowych.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student uzyska przynajmniej 50% opanowania obowiązujących treści programowych.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest jeśli student uzyska 61-70% opanowania obowiązujących treści programowych.

4. Podobny sposób obliczania ocen przyjęto dla ocen dobrej 4,0 - 71-80%, ponad dobrej 4,5 - średnio 81-90%)i bardzo dobrej 5,0 >90%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.