Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.PRA.NI.HZONX.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa i ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

Pojęcie państwa i prawa, źródła prawa, norma prawna, przepis prawny, wykładnia prawa

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, pełnomocnictwo, przedstawicielstwo ustawowe

Umowy (formy zawierania umów, zasada swobody umów, sprzedaż nieruchomości, księgi wieczyste, sprzedaż konsumencka, rękojmia za wady, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa o dzieło, umowa zlecenie)

Prawo spadkowe, elementy prawa pracy

Podstawy postępowania administracyjnego

Ochrona zwierząt – ustawa o ochronie zwierząt

Ochrona danych osobowych

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prawo własności przemysłowej

Literatura:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt, kodeksu pracy, zna i rozumie ich związek z naukami rolniczymi i zootechnicznymi.

Absolwent potrafi:

korzystać z bazy danych patentowych; korzystać z elektronicznej księgi wieczystej, rozumie zapisy elektronicznej księgi wieczystej

absolwent prawidłowo identyfikuje aspekty pracy zawodowej związane z ochroną własności intelektualnej i elementami prawa; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Krótkie pytania otwarte. Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak
Prowadzący grup: Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak
Prowadzący grup: Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.