Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurobiologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.NZ.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neurobiologia zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień IV sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy kierunkowy – 4 semestr studiów

Wymagania wstępne: wiedza dotyczącą biologii komórki, procesów fizjologicznych, biochemicznych, biologii molekularnej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (30 h):

Podstawowe pojęcia z zakresu neurobiologii; badania neurobiologiczne - rys historyczny, stan obecny i perspektywy.

Etapy rozwoju układu nerwowego.

Układ nerwowy – poziom komórkowy; fizjologia pojedynczego neuronu.

Transmisja synaptyczna oraz integracja informacji w układzie nerwowym.

Plastyczność neuronalna.

Anatomia neurochemiczna mózgu.

Procesy zaangażowane w rozwój, dojrzewania i starzenie mózgu.

Komórkowe podstawy zaburzeń neurobiologicznych.

Metody i techniki in vivo stosowane w badaniu aktywności ośrodków nerwowych mózgu.

Tematyka ćwiczeń (30 h):

Neuroanatomia i morfologia struktur mózgowych.

Zakładanie hodowli in vitro neuronów i astrocytów.

Bariera krew-mózg i płyn mózgowo-rdzeniowy.

Obrazowanie funkcjonale ośrodkowego układu nerwowego.

Metody badania podstawowych czynności neurologicznych.

Zaburzenia percepcji, iluzje, halucynacje.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Neurobiologia. Krótkie wykłady. Longstaff A., PWN, 2012

2. Mózg a zachowanie. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. [red], PWN, 2005

3. Neurobiologia. Od cząsteczek i komórek do układów. Matthews G.G., PZWL, 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Kania B., Wrońska D., Zięba D. Introduction to neural plasticity mechanism. J. Beh. Brain Sci. 2017: 7:41-49.

2. Kania B., Wrońska D., Zięba D. Central Glutamatergic-Purinergic System Importance in Brain. Neural Plasticity Special Issue. 2017. 07(07):259-272

3. Kirsz K, Szczęsna M, Biernat W, Molik E, Zięba D. Involvement of orexin A in nocturnal melatonin secretion into the cerebrospinal fluid and the blood plasma in seasonal sheep. Gen Comp Endocrinol. 2020. 15;286:113304.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy (pytania testowe+pytania otwarte). Na ocenę pozytywną należy uzyskać minimum 50% punktów. Ocena z egzaminu stanowi 60% oceny końcowej z kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Katarzyna Kirsz, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Małgorzata Szczęsna, Anna Wójtowicz, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kirsz
Prowadzący grup: Gabriela Izowit, Katarzyna Kirsz, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Małgorzata Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)