Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Endokrynologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.END.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia ogólna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania jest przypomnienie i zaznajomienie słuchaczy studiów inżynierskich (I stopnia) z funkcjonowaniem i aktywnością oraz rolą hormonów syntetyzowanych przez gruczoły wewnętrznego wydzielania ze szczególnym uwzględnieniem różnic gatunkowych zwierząt gospodarskich. Ponadto omawiane będą zagadnienia dotyczące centralnych i obwodowych regulacji układu endokrynnego . Omówione zostaną zagadnienia fizjologiczne i endokrynne dotyczące wzajemnego oddziaływania hormonów syntetyzowanych w różnych gruczołach wewnętrznego wydzielania na utrzymanie homeostazy organizmu.

Efekt kształcenia: rozumienie i poznanie podstawowych pojęć dotyczących współdziałania układu endokrynnego z innymi układami fizjologicznymi.

Pełny opis:

1. Definicja hormonu, podział gruczołów wewnętrznego wydzielania; wydzielanie auto-, para- i endokrynne.

2. Podział hormonów ze względu na budowę; receptory hormonalne, transdukcja sygnału komórkowego wzbudzana hormonami.

3. Struktury centralne i obwodowe w kontekście endokrynologii; neurosekrecja, krążenie wrotne, anatomia podwzgórza i przysadki oraz synteza i wydzielanie przez nie hormonów.

4. Hormony regulujące tempo i kierunek przemian metabolicznych, wzrost i rozwój organizmu.

5. Regulacja procesów rozrodczych samic i samców; ciąża, poród i laktacja.

6. Wzajemne zależności pomiędzy wybranymi układami nreurohormonalnymi a innymi układami fizjologicznymi organizmu, dysfunkcje gruczołów wewnętrznego wydzielania i ich skutek dla organizmu; możliwości terapeutycznego stosowania hormonów.

Literatura:

1.Greenspan F, Gardner D. Endokrynologia ogólna i kliniczna. Wyd. Czelej, Lublin 2004

2. Fitko R, Kądziołka A. Patofizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 1994

3. Kania BF. Endokrynologia komórkowa w zarysie. Wyd. UR Kraków 2015

Efekty uczenia się:

1. Definiuje pojęcie hormonu, objaśnia podział hormonów ze względu na budowę i miejsce syntezy. Tłumaczy możliwość oddziaływania hormonu na komórkę docelową i wyjaśnia transdukcję sygnału komórkowego i aktywność enzymów komórkowych.

2. Potrafi wymienić struktury centralne i gruczoły dokrewne na obwodzie oraz syntetyzowane przez nie hormony, wyjaśnia zjawisko neurosekrecji.

3. Objaśnia fizjologiczny efekt działania hormonu na komórki docelowe, posiada umiejętność wyjaśnienia mechanizmów regulacyjnych syntezy i uwalniania hormonów.

4. Ma wiedzę z zakresu znaczenia i współdziałania hormonów uwalnianych przez gruczoły endokrynne oraz ich bezpośredniej roli w regulacji wzrostu, rozwoju, rozmnażania się, regulacji tempa i kierunku metabolizmu organizmu.

5. Potrafi rozpoznać i scharakteryzować struktury centralne i obwodowe układu endokrynnego oraz syntetyzowane przez nie hormony

Uwzględnia i wskazuje udział układu endokrynnego w regulacji czynności całego organizmu;

6. Potrafi określić i wyjaśnić skutki niedoczynności i nadczynności określonego gruczołu wewnętrznego i możliwości terapeutycznego zastosowania hormonów.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.