Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy produkcji i organizacja reprodukcji bydła i trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.SPIOR.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy produkcji i organizacja reprodukcji bydła i trzody chlewnej
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie zwierząt 3 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Omówione zostaną systemy produkcji w specjalistycznych fermach bydła i trzody chlewnej, organizacja rozrodu w stadach bydła i trzody chlewnej, czynniki wpływające na efektywność reprodukcji oraz wykorzystanie nowoczesnych metod do poprawy efektywności reprodukcji wymienionych gatunków zwierząt gospodarskich.

Studenci po zakończeniu przedmiot powinni wykazać się znajomością problematyki związanej z fermowymi systemami produkcji, organizacją reprodukcji bydła i trzody chlewnej, która pozwoli im na poprawne i efektywne prowadzenie produkcji i rozrodu tych gatunków.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Organizacja produkcji mleka na fermie

Systemy produkcji żywca wołowego

Systemy rozrodu bydła a efektywność produkcyjno-ekonomiczna.

Organizacja rozrodu w stadach bydła mlecznego

Organizacja rozrodu w stadach bydła mięsnego

Organizacyjne podstawy produkcji świń. Specyfika produkcji w cyklu otwartym i zamkniętym

Efektywność reprodukcji świń – stan obecny i perspektywy

Planowanie reprodukcji świń. Odchów loszek i knurków przeznaczonych do rozrodu

Krycie i inseminacja loch – niewykorzystane możliwości

Tematyka ćwiczeń:

Organizacja produkcji i technologie produkcji mleka

Dobór buhaja/nasienia do krowy mlecznej

Dobór buhaja/w stadzie bydła mięsnego

Wykorzystanie metod biotechnologicznych w rozrodzie bydła

Pobieranie nasienia buhaja, ocena i przygotowanie do mrożenia, magazynowanie i dystrybucja nasienia - ćwiczenia terenowe– Małopolskie Centrum Biotechniki Krasne

Charakterystyka gospodarstw specjalistycznych w produkcji trzody chlewnej funkcjonujących w krajach Europy i możliwych do zastosowania w Polsce

Plenność – najważniejszym wskaźnikiem efektywności reprodukcji świń

Zaburzenia w płodności loch i knurów

Organizacja sektora rozrodu

Przygotowanie loszek i knurów do reprodukcji, wczesna diagnostyka przydatności rozpłodowej knurów, wiek pierwszego pokrycia

Wykrywanie rui, krycie i inseminacja, kontrola prośności (ćwiczenia praktyczne)

Standaryzacja miotów

Wydajność życiowa loch

Literatura:

Litwińczuk Zygmunt, Szulc. Tadeusz Hodowla i użytkowanie bydła, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2005.

Wierzbowski Stefan, Żukowski Kazimierz. Rozród bydła, wyd. KOS Balice, 2007.

Wierzbowski Stefan. Andrologia, wyd. PLATAN Kryspinów, 1996.

Zwierzchowski Lech, Jaszczak Kazimierz, Modliński Jacek A. Biotechnologia zwierząt, wyd. PWN Warszawa, 1997.

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu rozrodu bydła i trzody chlewnej.

Efekty uczenia się:

Studenci po zakończeniu przedmiot powinni wykazać się znajomością problematyki związanej z fermowymi systemami produkcji, organizacją reprodukcji bydła i trzody chlewnej, która pozwoli im na poprawne i efektywne prowadzenie produkcji i rozrodu tych gatunków.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60 %.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy przygotować analizę optymalizacyjną produkcji mleka i żywca wołowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.