Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.PAL.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleobiologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana II stopnia III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Powstanie życia, biogeneza

Zycie w czasach prekambryjskich

Eksplozja kambryjska

Rozwój życia w morzach i oceanach

Inwazja lądów

Rozwój i wymieranie dinozaurów

Rozwój ssaków

Rozwój roślin w trzecio i czwartorzędzie

Ćwiczenia laboratoryjne (15 godzin):

Charakterystyka kopalnych przedstawicieli bezkręgowców: trylobity, benetyty, amonity, owady kambryjskie

Charakterystyka kopalnych grup roślin na podstawie materiałów kopalnych

Literatura:

Dzieje życia na Ziemi. Jerzy Dzik. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992

Ewolucja. Douglas J. Futuyama. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-procesy powstawania i różnicowania się gatunków i dużych grup taksonomicznych

-podstawy zjawisk i czynników kształtujących rozwój życia na Ziemi

-przełomowe osiągnięcia ewolucyjne kopalnych grup organizmów i

ich znaczenie w radiacjach adaptacyjnych

Umiejętności:

-objaśniać wady i zalety współczesnych metod analiz filogenetycznych

-objaśnić praktyczne zastosowania analizy pyłkowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: praca pisemna, esej.

Egzamin pisemny, test wyboru, próg zaliczenia 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ
Prowadzący grup: Irena Grześ, Jacek Madeja, Mateusz Okrutniak, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska, Jacek Madeja, Mateusz Okrutniak, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska, Jacek Madeja, Mateusz Okrutniak, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)