Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.ETO.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Prewencja weterynaryjna 3 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Typowe formy naturalnego zachowania zwierząt gospodarskich w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

1 Etologia ? rys historyczny

2 Genetyczne i fizjologiczne podłoże zachowania

3 Metodyka badań etologicznych

4 Rytmy okołodobowe zachowań zwierząt gospodarskich

5 Zachowania w okresie okołorujowym

6 Okres okołoporodowy i przebieg porodu, opieka nad potomstwem

7 Zachowania związane z wyszukiwaniem i pobieraniem paszy oraz wody

8 Antagonizmy i przejawy agresji

9 Zachowania społeczne, hierarchia stadna

10 Uczenie się, zabawy i odpoczynek

11 Interakcje człowiek ? zwierzę

12 Wykorzystanie naturalnych form zachowania w procesach technologicznych

13 Technologiczne uwarunkowania zmian w zachowaniu (adaptacja, techno patie, stereotypie)

14 Specyfika zachowania koni, bydła i owiec

15 Typowe formy zachowania trzody chlewnej i drobiu

Literatura:

• Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001

• Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983

• Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt, zarys problematyki, Wyd. SGGW Warszawa 2003

• Grandin T., K. Johnson – Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2012

• Grandin T., K. Johnson – Zrozumieć zwierzęta, Media Rodzina 2011

• Ulrich W. – Zoopsychologia, PWN W-wa 1973

• Hafez E.S.E. – The Behaviour of Domestic Animals, Bailliere Tindall, London 1975

• Bogner H., Grauvogl A. – Verhalten landwirtschaftlicher Nutztiere. Ulmer Vlg Stuttgart 1984

• Sambraus H.H. – Nutztierethologie, Paul Parey Verlag Berlin 1978

• Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, 1975. (I tak człowiek trafił na psa)

• Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997

Efekty uczenia się:

Rozpoznaje i interpretuje zachowania zdrowych zwierząt.

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Rozpoznaje zależności socjalne zwierząt

Stosuje różne metody i techniki rejestracji zachowania zwierząt, potrafi analizować zarejestrowany materiał, opracowuje etogramy

Rozumie problematykę identyfikacji zachowań zwierząt, w tym nietypowych i niepożądanych oraz ich związek z działalnością człowieka

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny - do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Angelika Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Typowe formy naturalnego zachowania zwierząt gospodarskich w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Słuchacze zostaną uwrażliwieni na interakcje człowiek zwierzę w kształtowaniu procesu produkcyjnego

Pełny opis:

1 Etologia ? rys historyczny

2 Genetyczne i fizjologiczne podłoże zachowania

3 Metodyka badań etologicznych

4 Rytmy okołodobowe zachowań zwierząt gospodarskich

5 Zachowania w okresie okołorujowym

6 Okres okołoporodowy i przebieg porodu, opieka nad potomstwem

7 Zachowania związane z wyszukiwaniem i pobieraniem paszy oraz wody

8 Antagonizmy i przejawy agresji

9 Zachowania społeczne, hierarchia stadna

10 Uczenie się, zabawy i odpoczynek

11 Interakcje człowiek ? zwierzę

12 Wykorzystanie naturalnych form zachowania w procesach technologicznych

13 Technologiczne uwarunkowania zmian w zachowaniu (adaptacja, techno patie, stereotypie)

14 Specyfika zachowania koni, bydła i owiec

15 Typowe formy zachowania trzody chlewnej i drobiu

Literatura:

• Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001

• Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983

• Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt, zarys problematyki, Wyd. SGGW Warszawa 2003

• Grandin T., K. Johnson – Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2012

• Grandin T., K. Johnson – Zrozumieć zwierzęta, Media Rodzina 2011

• Ulrich W. – Zoopsychologia, PWN W-wa 1973

• Hafez E.S.E. – The Behaviour of Domestic Animals, Bailliere Tindall, London 1975

• Bogner H., Grauvogl A. – Verhalten landwirtschaftlicher Nutztiere. Ulmer Vlg Stuttgart 1984

• Sambraus H.H. – Nutztierethologie, Paul Parey Verlag Berlin 1978

• Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, 1975. (I tak człowiek trafił na psa)

• Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.