Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.AEF.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt II sem. obowiązkowe
Zootechnika- Hodowla i użytkowanie zwierząt II sem. obowiązkowe
Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie relacje człowiek-zwierzę w kontekście aspektów etyczno-moralnych w przeszłości i występujących współcześnie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności działań człowieka w obszarze zootechniki; jest zmotywowany, aby dbać o ich dobrostan zwierząt; jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z relacjami człowiek-zwierzę; rozumie złożoność problemów moralnych związanych z użytkowaniem zwierząt, wynikających z uwarunkowań filozoficzno-etycznych.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: ogólna wiedza humanistyczna oraz znajomość podstaw biologii ogólnej

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie relacje człowiek-zwierzę w kontekście aspektów etyczno-moralnych w przeszłości i występujących współcześnie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności działań człowieka w obszarze zootechniki; jest zmotywowany, aby dbać o ich dobrostan zwierząt; jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z relacjami człowiek-zwierzę; rozumie złożoność problemów moralnych związanych z użytkowaniem zwierząt, wynikających z uwarunkowań filozoficzno-etycznych.

Tematyka wykładów:

Filozofowie starożytni a świat zwierząt.

Religie a zwierzęta – judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm.

Postrzeganie zwierząt przez człowieka w okresie od Średniowiecza do XIX wieku.

Naukowe i paranaukowe podejście człowieka do zwierząt w wieku XX i obecnie.

Myśl ekofilozoficzna i etyka środowiskowa oraz filozofia praw zwierząt a relacje człowiek-zwierzę.

Ocena etyczna produkcji zwierzęcej,

Etyka badań i testów na zwierzętach oraz etyka w biotechnologii.

Zaliczenie – poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Literatura podstawowa:

1. Adamczyk K. 2010. Ocena etyczna produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany, 5, 29-31.

2. Mepham B. 2008. Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

3. Sandoe P., Christiansen S.B. 2008. Ethics of animal use. Blackwell Publishing.

Literatura uzupełniająca

1. Chmurzyński J.A. 2000. Dobro i zło w kategoriach wartości biologicznych. The Peculiarity of Man, Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro i Zło, vol. 5, 2000, 259-271.

2. Ślipko T. 2002. Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM. ss. 435.

4. Bekoff M.A. 1998. Encyclopedia of Animal Rights & Animal Welfare. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamczyk K. 2010. Ocena etyczna produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany, 5, 29-31.

2. Mepham B. 2008. Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

3. Sandoe P., Christiansen S.B. 2008. Ethics of animal use. Blackwell Publishing.

Literatura uzupełniająca

1. Chmurzyński J.A. 2000. Dobro i zło w kategoriach wartości biologicznych. The Peculiarity of Man, Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro i Zło, vol. 5, 2000, 259-271.

2. Ślipko T. 2002. Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM. ss. 435.

4. Bekoff M.A. 1998. Encyclopedia of Animal Rights & Animal Welfare. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie relacje człowiek-zwierzę w kontekście aspektów etyczno-moralnych w przeszłości i występujących współcześnie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności działań człowieka w obszarze zootechniki; jest zmotywowany, aby dbać o ich dobrostan zwierząt; jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z relacjami człowiek-zwierzę; rozumie złożoność problemów moralnych związanych z użytkowaniem zwierząt, wynikających z uwarunkowań filozoficzno-etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.