Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZAS.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do uczestnictwa w procedurach związanych z wykorzystywaniem zwierząt dla celów naukowych lub edukacyjnych. Zapewni studentom uzyskanie przeszkolenia wymaganego Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 maja 2015r.

Pełny opis:

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt wykorzystywanych w procedurach. Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Zasady etyczne postępowania ze zwierzętami. Przygotowanie zwierząt do procedury. Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego gatunku. Podstawowe rodzaje zachowania zwierząt. Rozpoznawanie właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach oznak dystresu, bólu i cierpienia.1) Znieczulenie i metody uśmierzania bólu. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia. Metody uśmiercania zwierząt, stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury. Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt doświadczalnych. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami wykorzystywanymi w procedurach. Hodowla zwierząt z uwzględnieniem biologii gatunku oraz genetyki. Normy utrzymywania tych zwierząt (środowisko, klatki, pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami.

Literatura:

1. Sławiński, T. (1981) Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych. Warszawa

2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266)

3. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

4. Brylińska, J., Kwiatkowska, J. (red.). (1996). Zwierzęta laboratoryjne : metody hodowli i doświadczeń. Kraków Universitas

5. Kaliste, E. (red.) (2007). The Welfare of Laboratory Animals. Dordrecht: Springer

6. William Paton, Człowiek i mysz – badania medyczne na zwierzętach, PWN, 1997;

7. Peter Popesko, VieraRajtová, JindřichHorák, Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych, PWRiL, Warszawa 2010;

8. Hans J Hedrich, Gillian Bullock, The Laboratory Mouse, Elsevier Ltd, 2012;

9. Piper M. Treuting, Suzanne M. Dintzis, Comparative Anatomy and Histology: A Mouse and Human Atlas, Academic Press, 2012;

10. John J. Bogdanske, Scott Hubbard-Van Stelle, Margaret Rankin Riley, Beth M. Schiffman, Laboratory Mouse and Laboratory Rat Procedural Techniques, CRC Press, 2010;

11. Richard E. Fish, Marilyn J. Brown, Peggy J. Danneman and Alicia Z. Karas, Anesthesia and Analgesia in Laboratory Animals, American College of Laboratory Animal Medicine, 2008;

12. Committee on Recognition and Alleviation of Pain in Laboratory Animals; Institute for Laboratory Animal Research; Division on Earth and Life Studies; National Research Council, Recognition and Alleviation of Pain in Laboratory Animals, National Academies Press (US), 2009,

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zna i rozumie funkcjonowanie układów anatomicznych podstawowych gatunków zwierząt oraz funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierząt; rozumie wybrane procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego, wymienia i charakteryzuje czynniki wpływające na parametry środowiska hodowlanego warunkujące dobrostan zwierząt laboratoryjnych

Ma wiedzę dotyczącą zachowania się zwierząt laboratoryjnych, właściwego obchodzenia się z nimi oraz utrzymania ich dobrostanu

Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zwierzętarni oraz w laboratorium z materiałem odzwierzęcym

Ma znajomość problemów etycznych pojawiających się w trakcie doświadczeniach na zwierzętach

Posiada podstawową wiedzę w zakresie metod i procedur stosowanych w pracy na zwierzętach wykorzystywanych w procedurach

Posiada podstawową wiedzę o metodach analgezji i anestezji stosowanych w trakcie doświadczeń na zwierzętach

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi ocenić dobrostan zwierząt laboratoryjnych

Interpretuje podstawowe prawodawstwo dotyczące postępowania ze zwierzętami doświadczalnym

Potrafi właściwie obchodzić się ze zwierzętami (maksymalnie eliminując u nich

stres i ból)

Obserwując zwierzę potrafi rozpoznać różne jego zachowania w tym oznaki dystresu, bólu i cierpienia

Potrafi dobrać wielkość klatki, paszę i wzbogacenia dla gryzoni laboratoryjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz wykazuje odpowiedzialność w kwestii oceny potencjalnych zagrożeń

Jest gotów ponieść odpowiedzialność za dobrostan zwierząt i odpowiedzialność za wywołanie dyskomfortu lub uśmiercenie ich wyłącznie w okolicznościach w pełni to usprawiedliwiających

Wykazuje wrażliwość na potrzeby zwierząt oraz ich dobrostan

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bugno-Poniewierska
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.