Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.PAR.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka związków ekologicznych między zwierzętami, z uwzględnieniem różnego rodzaju pasożytnictwa. Poznanie historii powstawania pasożytnictwa, w aspekcie kształtowania się układu pasożyt-żywiciel. Praktyczne aspekty układu pasożyt-żywiciel i systematyczny przegląd organizmów pasożytniczych z poszczególnych grup świata zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji niektórych procesów życiowych pasożytów, w aspekcie ich inwazjologii i patogenności. Opanowanie podstawowych metod diagnostyki parazytologicznej.

Pełny opis:

Wykłady:

Pasożytnictwo jako zjawisko biologiczne, terminologia parazytologiczna, podstawowe zagadnienia z biologii pasożytów

Miejsce pasożytów i ich żywicieli w systemie świata zwierzęcego

Morfologiczne i anatomiczne przystosowania do pasożytniczego trybu życia

Istota choroby pasożytniczej w aspekcie fizjologii układu pasożyt-żywiciel

Czynniki immunologiczne w układzie pasożyt-żywiciel

Biologiczne i ekologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel

Zasady zwalczania pasożytów (profilaktyka i leczenie)

Ekonomiczne konsekwencje parazytoz

Ćwiczenia:

Morfologia, anatomia i biologia - szczegółowe cykle rozwojowe pasożytów. Prezentacje preparatów, wykonanie rysunków prezentowanych pasożytów i schematów cykli rozwojowych przedstawicieli pierwotniaków, płazińców, nicieni, kolcogłowów, skorupiaków, pajęczaków oraz owadów

Diagnostyka parazytologiczna - oznaczanie wybranych pasożytów zwierząt gospodarskich

Literatura:

Gundłach J.L., Sadzikowski A.B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004.

Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A. Zarys parazytologii ogólnej. PWN, Warszawa, 2001.

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999.

Ziomko I., Cencek T. Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich: wybrane metody diagnostyczne. Drukarnia Piotra Włodarskiego, Warszawa, 1999.

Golvan Y. J. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław, 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

-najczęściej występujących parazytoz u zwierząt i człowieka, powodowanych przez pasożyty z różnych grup systematycznych, z uwzględnieniem ich epizootiologii i epidemiologii.

-konsekwencję inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich.

-wpływ różnego typu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom zarażenia zwierząt

Umiejętności - absolwent potrafi:

-dobrać podstawowe metody zapobiegania zarażeniu powszechnie występującymi pasożytami zwierząt na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i dostępnych danych.

-wskazać podstawowe metody chemioterapii.

-wytłumaczyć związek między problemem zarażenia zwierząt i obecnością organizmów żywicielskich w środowisku z odzwierzęcymi chorobami inwazyjnymi u ludzi.

Kompetencje społeczne - absolwent:

-dba o stan zdrowotny zwierząt udomowionych i higienę środowiska hodowlanego.

-jest gotów do pracy w grupie i kierowania małym zespołem opracowującym zalecenia profilaktyczne oraz metody ograniczania inwazji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie odpowiedzi pisemnej obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga
Prowadzący grup: Marta Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga
Prowadzący grup: Marta Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.